Articles by hrvatska danas


Spomenik neznanom velikanu

Piše: Prof. dr. sc. Kristijan Krkač Nigdje ne piše da skulptura čovjeka, tkogod on bio, treba imati tijelo i glavu. Može biti bilo kojeg oblika….

Nepotistička kultura u Hrvata

Piše: Prof. dr. sc. Kristijan Krkač Zamislimo sa se kandidiram na radno mjesto na kojem pod vidom mog zapošljavanja, rada, rezultata i napuštanja tog radnog…