Ličko izborno povjerenstvo dodalo još dva člana nacionalne manjine u županijsku skupštinu, sad ih ima 33, evo tko su

Danas je Županijsko izborno povjerenstvo LSŽ dopunilo rezultate jučerašnjih izbora, tako da će županijska skupština imati ukupno 33 člana.

KLASA: 013-01/19-01-1
URBROJ: 2125-1-19-132
Gospić, 11. ožujka 2019.

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih prijevremenih izbora 10. ožujka 2019., Županijsko izborno povjerenstvo Ličko-senjske županije utvrdilo je i objavljuje dopunu

REZULTATA IZBORA ZA
ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

1. Dopunjuju se utvrđeni i objavljeni rezultati izbora za članove Županijske skupštine Ličko-senjske
Županije KLASA: 013-01/19-01-1 URBROJ: 2125-1-19-131 od 10. ožujka 2019., na način da se dodaju točke V. i VI. koje glase:

“V. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da na provedenim izborima u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova Županijske skupštine Ličko-senjske županije povećava za 2 mjesta.
VI.
.
VI. Na osnovi članka 107. stavka 2., 3. i 4. Zakona, pravo na dodatne članove u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije ostvaruju:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA –
Nositelj liste: DARKO MILINOVIĆ, dr.med.
ostvarila je pravo na 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. BOŠKO STAPAR

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
HRVATSKA BUNJEVAČKA STRANKA -HBS
Nositelj liste: MARIJAN KUSTIĆ
ostvarila je pravo na 1 mjesto te je s te liste izabrana:

1. DANICA JANJATOVIĆ “

Jučer je objavljena lista na temelju članka 84. Zakona o lokalnim izborima, 31 član skupštine.

Lista je OVDJE

Uz dva nova pripadnika manjine sada raspodjela ukupno 33 mandata izgleda ovako:

HDZ i partneri osvajaju 14 mjesta, Darko Milinović 8, HSP 6, Bura (Dabo) 3 i SDSS 2 zastupnika.

Danas su krenuli razgovori o formiranju većine u županijskoj skupštini, a župan Darko Milinović najavio je mogućnost glasovanja o proračunu već na konstituirajućoj skupštini, odmah nakon konstituiranja.

Facebook Komentari