U travnju ponovno pad industrijske proizvodnje, HGK upozorava da je to pojava negativnog trenda

U travnju ove godine ostvaren je pad industrijske proizvodnje koja je, prema kalendarski prilagođenim podacima, bila 1,3% manja u odnosu na travanj 2017. godine. Od rujna 2014. godine do travnja ove godine sedam je puta zabilježen godišnji pad industrijske proizvodnje. Na većinom pozitivna ostvarenja u tom razdoblju povoljno su utjecala kretanja domaće (osobna i državna potrošnja te investicije) i inozemne (robni izvoz) potražnje.

Ipak, šest od spomenutih sedam smanjenja ostvareno je u posljednjih samo godinu dana (13 mjeseci), što znači da nije riječ o pojedinačnim slučajevima nego da je riječ o pojavi negativnoga trenda kretanja industrijske proizvodnje, a još nije ni dosegnuta razina proizvodnje iz 2008. godine, tj. prošlogodišnja razina industrijske proizvodnje bila je prosječno 8,6% manja (u EU 0,6% veća) u odnosu na onu iz 2008. godine.

Znatan utjecaj na ograničenost dinamike povoljnih kretanja, odnosno negativna kretanja i na još uvijek nižu razinu proizvodnje ima slaba domaća potražnja i početak negativnih kretanja inozemne potražnje. Naime, iako raste i povoljno utječe na industrijsku proizvodnju, domaća potražnja na niskim je razinama, odnosno osobna potrošnja je u 2017. godini realno bila oko 7% manja, a bruto investicije u fiksni kapital oko 24% u odnosu na 2008. godinu. S druge strane, inozemna potražnja, tj. vrijednost izvoza roba (iz BDP-a) u prošloj godini realno je bila 47,7% veća u odnosu na onu iz 2008. godine, ali početkom ove godine bilježe se negativna kretanja nominalne vrijednosti robnoga izvoza (podaci Eurostata o robnoj razmjeni).

Godišnji pad u travnju ove godine strukturno je rezultat pada proizvodnje u rudarstvu i vađenju (-9,7%) i opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (-3,5%). Kod prerađivačke industrije zabilježena je stagnacija proizvodnje, tj. ista razina kao i u travnju prošle godine.

U prva četiri mjeseca ove godine industrijska je proizvodnja bila, prema kalendarski prilagođenim podacima, 0,1% manja u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, što predstavlja prvu negativnu kumulativnu stopu promjene industrijske proizvodnje još od 2013. godine (prvih sedam mjeseci 2013. godine stopa je iznosila -0,5%).

Facebook Komentari