INA povećala novim prijedlogom isplatu na 812 milijuna kuna dobiti kao dividende

Na sjednici Nadzornog odbora INA-Industrija nafte, d.d. održanoj 16. svibnja 2018., Nadzorni odbor i Uprava usuglasili su novi prijedlog o isplati 812 milijuna kuna dobiti kao dividende (tj. 81,20 kuna po dionici).

U ožujku Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2017. s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i Izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu godinu 2017. te nije imao primjedbi na dostavljeno izvješće.

Na istoj sjednici Uprava i Nadzorni odbor usuglasili su prijedlog o isplati 550 milijuna kuna dobiti kao
dividende (tj. 55,00 kuna po dionici).

Temeljem financijske stabilnosti kompanije, zajednički je zaključak Uprave i Nadzornog odbora, kako je isplata ukupnog zakonski raspoloživog iznosa za isplatu dividende u iznosu od 1.353.400.000,00 kuna (tj.135,34 kuna po dionici) također moguća i može biti predmet konačne odluke dioničara.

Financijska izvješća objavljena su na Internet stranici društva, Zagrebačke burze te su dostavljena
Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Facebook Komentari