Plenkovića i ministre dočekalo je stotinjak prosvjednika Dalmacijavina koji su skandirali “Živjela Hrvatska” i “Javi se”

Vlada u petak održava sjednicu u Splitu, što je peta njezina sjednica izvan Zagreba, a većinom će biti posvećena je razvoju Grada i Splitsko-dalmatinske županije, za što će kroz brojne projekte ukupno biti uloženo dvije milijarde kuna.

Kada su dolazili u zgradu Banovine, premijera Andreja Plenkovića i ministre dočekalo je stotinjak prosvjednika Dalmacijavina koji su skandirali “Živjela Hrvatska” i “Javi se”, javlja N1.

Prosvjednici traže sastanak s premijerom kako razgovarali o problemu otpremnina koje iznose 60-ak milijuna kuna.

33 točke na dnevnom redu

Nakon Izvješća o dosad učinjenom i o budućim projektima vezanima uz Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, što je prva točka sjednice, na dnevnom su redu 33 točke o samim projektima u Gradu i Županiji.

Riječ je o petoj sjednici Vlade Republike Hrvatske u mandatu predsjednika Andreja Plenkovića koja se održava izvan Zagreba. Podsjećamo, dosad su održane sjednice u Vukovaru, Sisku, Kninu i Osijeku.

Na dnevnom redu sjednice Vlade bit će brojne odluke vezane uz realizaciju projekata u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nakon sjednice potpisat će se 30 ugovora. Ukupna vrijednost odluka i ugovora je oko 2 milijarde kuna.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji

2. Projekti vezani uz Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju

2.1. Prijedlog zaključka o pokretanju aktivnosti radi uvrštenja projekata: Novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8- Trajektna luka Split; Nova multimodalna platforma Splitske aglomeracije Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš; Projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split (Kopilica), na listu strateških projekata
2.2. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split (Kopilica)

2.3. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje nove pristupne i izlazne ceste iz Trajektne luke Split te Projekta Novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split
2.4. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara: Poljice – Sućuraj – Drvenik – čvor Ravča

2.5. Prijedlog zaključka u vezi s projektima izgradnje spojnih cesta čvor Zagvozd – granica Bosne i Hercegovine i Dicmo – obilaznica (Križice) – Krivodol kod Sinja

2.6. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije i izgradnje ceste Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin na otoku Braču
2.7. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije i dogradnje čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik
2.8. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije križanja državnih cesta DC8 i DC512 i županijske ceste ŽC6197 u Makarskoj
2.9. Prijedlog zaključka u vezi s imenovanjem radne skupine za analizu projekta Spaladium centra
2.10. a) Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Kamen Gradu Splitu, u svrhu sanacije odlagališta komunalnog otpada “Karepovac”
b) Prijedlog zaključka u vezi s projektom sanacije odlagališta otpada Karepovac
2.11. Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica
2.12. a) Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta sustava navodnjavanja polja Bunina (Vrgorac)
b) Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta sustava navodnjavanja Imotsko-bekijskog polja
2.13. Prijedlog zaključka u vezi s pružanjem stručne pomoći u realizaciji Projekta Arheološkog parka Salona
2.14. Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem pitanja vlasništva, očuvanja, obnove i upravljanja podrumima Dioklecijanove palače
2.15. Prijedlog zaključka o realizaciji projekta Centra za mlade – Multimedijalnog kulturnog centra u Splitu
2.16. Prijedlog zaključka u vezi s Programom postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata kroz nastavne baze Sveučilišta u Splitu i stručnu praksu
2.17. Prijedlog zaključka u vezi s unaprjeđenjem dostupnosti, bržeg i kvalitetnijeg pružanja pravovremene i odgovarajuće zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima na otocima, uključujući dijagnostičke postupke za utvrđivanje potrebe hitne intervencije i transporta, u okviru projekta brzih brodica
2.18. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Split i Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije na jednoj lokaciji
2.19. Prijedlog zaključka u vezi s promicanjem ulaganja u Splitsko-dalmatinsku županiju
2.20. Prijedlog zaključka u vezi s uvođenjem projekta eKomunikacije na Trgovačkom sudu u Splitu i Stalnoj službi tog suda u Dubrovniku
2.21. Prijedlozi zaključaka o iskazivanju interesa za osiguranje stanova za djelatne vojne osobe s rasporedom službe na području:
a) Grada Splita
b) Grada Sinja
2.22. a) Prijedlog zaključka u vezi sa stvaranjem preduvjeta za realizaciju projekta Tehnološkog parka Split
b) Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Gradu Splitu, u svrhu izgradnje Tehnološkog parka Split i Prometnog centra Grada Splita
2.23. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Splitsko-makarskoj nadbiskupiji
2.24. Prijedlog zaključka u vezi s prijedlogom prodaje nekretnine u Splitu u suvlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
2.25. Prijedlog zaključka o darovanju Gradu Splitu nekretnina u k.o. Žrnovnica u svrhu stambene izgradnje
2.26. Prijedlog odluke o darovanju Gradu Splitu garažnih mjesta u Splitu u vlasništvu Republike Hrvatske
2.27. Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine Gradu Splitu, u svrhu rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade Osnovne škole Kamen-Šine
2.28. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Split Gradu Splitu, u naravi zgrada-hotel za samce
2.29. Prijedlog zaključka o darovanu dijela nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Kotišina Gradu Makarskoj, u komunalnu svrhu
2.30. Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Makarska-Makar Gradu Makarskoj, u naravi zemljište na gradskom dijelu Peškera
2.31. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Bast – Baška Voda Općini Baška Voda, u svrhu uređenja i privođenja gospodarskoj svrsi
2.32. Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem izrade prostornih planova u Splitsko-dalmatinskoj županiji
2.33. Prijedlog zaključka u vezi s potporom projektu “Ultra Europe” kroz promidžbu i promociju u razdoblju od 2018. do 2022. godine

3. Prijedlog programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za dugoročno klupsko kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., radi financiranja investicijskog održavanja zrakoplovnih motora

5. Prijedlog izmjena Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije

6. Prijedlog uredbe o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata

7. Prijedlog odluke o prodaji strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% S

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

10. Izvješće o radu pučke pravobraniteljice za 2017. godinu ­­– davanje mišljenja Hrvatskome saboru

11. Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2017. godini

12. Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za organizaciju Sastanka konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke

13. Prijedlog zaključka o imenovanju izaslanstva Republike Hrvatske na 107. zasjedanju Međunarodne konferencije rada

14. Prijedlog zaključka u vezi s Hrvatsko-francuskim strateškim partnerstvom – Akcijskim planom 2018. – 2021.

15. a) Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora
između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji

16. a) Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Izvješće o tijeku postupka zbog pritužbe sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (ograničeno)

2. Prijedlog odluke o podmirenju troškova postupaka

3. Kadrovska pitanja

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
Po završetku sjednice, u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpisat će se niz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte važne za gospodarski razvoj Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti potpisivanje ugovora, nakon čega su predviđene izjave za medije.

U nastavku je popis ugovora čije je potpisivanje predviđeno nakon sutrašnje sjednice:

Aneks Sporazuma o zajedničkoj suradnji na izgradnji spojnih cesta od Čvora Ravča do D8 (Drvenik), od Interregionalnog čvora Ploče (od rijeke Matice) do luke Ploče i od Čvora Nikolac do D8, između društava Hrvatske ceste d.o.o. (HC) i Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Nabava autobusa za Promet d.o.o.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta Implementacija suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG Split) do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji

Sporazumi o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i gradova zastupanih po gradonačelnicima:

a) Grad Makarska,
b) Grad Trilj,
c) Grad Vis,
d) Grad Kaštela,
e) Grad Solin,
f) Grad Hvar i
g) Grad Vrlika

Ugovor o potpisivanju realizacije projekta Skriveni habitati

Ugovor o potpisivanju realizacije projekta Jadro – izvor života

Ugovor o potpisivanju realizacije projekta Marjan 2020 – Brdo prošlosti, oaza budućnosti

Ugovor o potpisivanju realizacije projekta Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Nova razvojna stepenica Poduzetničkog akceleratora Split

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Razvoj sustava informativno-edukacijskih i savjetodavnih usluga za MSP u poljoprivredi i društvenom poduzetništvu

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Održivi rast i razvoj MSP-ova s naglaskom na kulturne i kreativne industrije

Ugovor o sufinanciranju izrade Urbanističkog plana uređenja „Srida Sela“

Ugovor o sufinanciranju izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget

Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta

Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira

Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Ugovor o sufinanciranju izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Starog Grada

Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

Ugovor o sufinanciranju izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Podhumlje – jug

Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje-Bani sjever

Ugovor o dodjeli na korištenje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Općini Klis u k.o. Klis

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Zaželi sretniju starost“

Facebook Komentari