Samo tijekom 2017. godine u RH umrlo je 3693 hrvatskih branitelja, dogovoreni preventivni pregledi

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar zdravstva Milan Kujundžić, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin te ravnatelji i zamjenici ravnatelja općih i županijskih bolnica, kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara s područja cijele Republike Hrvatske potpisali su u ponedjeljak, 19. ožujka 2018. godine, sporazume o suradnji na provođenju Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2018. godinu.

Pojedinačnim sporazumima o suradnji definiraju se uvjeti provedbe, trajanje, broj i vrste pregleda te uvjeti i način plaćanja usluga po svakoj pojedinoj županiji.

U proračunu Ministarstva hrvatskih branitelja za 2018. godinu za provedbu ove aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od
21.130.000,00 kuna. U okviru ovih sredstava planirano je tijekom 2018. godine osigurati preventivni sistematski pregled za oko 25000 hrvatskih branitelja koji su u borbenom sektoru u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali više od 300 dana, kao i onih koji se nalaze u teškoj novčanomaterijalnoj situaciji te ih pozvati da se odazovu pregledu radi očuvanja, unapređenja i kontrole svog zdravlja. Samo tijekom 2017. godine u Republici Hrvatskoj umrlo je 3693 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Otkrivanjem bolesti u što ranijoj fazi značajno pospješujmo mogućnost izlječenja, a dugoročno smanjujemo i ukupna financijska sredstva potrebna za liječenje najtežih bolesti.

Nastavak je ovo Programa koji se provodio i u 2017. godini, a koji je Vlada RH usvojila, sukladno zaključcima i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temelju pilot projekta provedenog u 2016. godini.

U 2017. godini preventivni sistematski pregledi provodili su se u 29 općih i županijskih bolnica, kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara s kojima su potpisani sporazumi o suradnji, temeljem kojih su bolnice do 31. prosinca 2017. godine osigurale uslugu obavljanja 17272 preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje.

U preporukama HZJZ-a navedenima u Izvješću o rezultatima provedbe Programa u 2017. godini navodi se da je po završenom preventivnom sistematskom pregledu 46,5 posto onih koji su se odazvali na pregled dobilo preporuku provođenja dodatnih dijagnostičkih pretraga.

Preporuku pregleda/kontrole/daljnjeg tretmana specijaliste dobilo je 47,4 posto odazvanih na pregled, dok je kod samo 5,8 posto hrvatskih branitelja utvrđeno da nije potreban daljnji dijagnostički postupak. Na temelju ovih rezultata vidljiva je potreba daljnjeg provođenja Programa u cilju prevencije i ranog otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti, odnosno ukupne zaštite i očuvanja zdravlja hrvatskih branitelja.

Program preventivnih sistematskih pregleda dio je Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, čije je donošenje prioritet Ministarstva hrvatskih branitelja u sljedećem razdoblju.

Donošenjem Strategije definirat ćemo konkretne ciljeve i mjere koje trebamo poduzeti, a koje bi trebale pridonijeti smanjenju stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja, kroz osiguranje bolje dostupnosti i bolje kvalitete zdravstvenih usluga unutar postojećeg zdravstvenog sustava, piše Ministarstvo branitelja.

Facebook Komentari