Hrvatske šume reagirale na izjavu petrinjskoga gradonačelnika: Mi ne gospodarimo tamo gdje je klizište

Na jučerašnju izjavu petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića da je uzrok klizanja tla u Prnjavoru Čuntićkom, nedaleko od Petrinje, nekontrolirana sječa šuma na prostoru Banovine, reagirale su Hrvatske šume.

Zbog ozbiljnosti situacije vjerujemo da je gradonačelnik Dumbović tako oštro nastupio, ne samo prema nama nego i prema Vladi RH. No radi točnog izvještavanja i ispravnih činjenica moramo naglasiti kako područjem u kojemu se pojavilo klizište ne gospodare Hrvatske šume. U blizini istog klizišta nije vršena sječa od strane Šumarija Petrinja, a na udaljenosti od najmanje 500 metara nema ni jednog odjela kojim gospodare HŠ, UŠP, Šumarija Petrinja, stoji u priopćenju.

Ističu kako su kao stručnjaci iz područja šumarstva i više nego svjesni općekorisnih važnosti šume, posebno kada su u pitanju tereni velikog nagiba i potencijalna klizišta te gospodarenje šumama obavljamo s velikom pazornosti.
Naši djelatnici koji žive i rade na području grada Petrinje i okolnih naselja također su zabrinuti za novonastalu situaciju te su na raspolaganju za svaku eventualnu pomoć koju možemo pružiti u ovoj kriznoj situaciji, stoji u priopćenju.

Facebook Komentari