Istanbulska konvencija: Legitimitet mandata daje za pravo glasovati kako se hoće

Piše: Prof. dr. sc. Kristijan Krkač

Onome tko precizno predvidi kako će glasovati zastupnici u Saboru RH po pitanju ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji može se priznati sve ostalo. Sama ratifikacija važna je koliko i ratifikacija bilo koje druge i kao i bilo koja ratifikacija. U današnjim hrvatskim makroskopskim neprilikama mikroskopske zabave dobro su došle za vježbanje raspravljanja i demokratizaciju samoga sebe i suverena, ali svakako su manje važne ako su i uopće važne s obzirom na činjenice.

Svaka većina u Saboru RH 2018. posljedica je politikantske trgovine i održava se vrlo jasnim dogovorima što je lako uvidjeti ako se pogleda kako je postojeća oblikovana. Jednostavna većina od 76 glasova ionako krhka ovdje bi mogla oblikovati poteškoću. Svaki oblik kvalificirane većine, npr. dvotrećinske, teško da je ostvariv s obzirom na bilo koje presudno pitanje 2018. Načelno pitanje glasi – je li skupina onih koji su za konvenciju, a dolaze iz manjine veća od skupine onih koji su protiv nje, a dolaze iz većine? Tu je dakako i zanemareno, ali intrigantno pitanje suzdržanosti. Sve to potpada pod opće pitanje o tome koga zastupnik zastupa, kome i čemu je obvezan i odgovoran i na koncu od kakvih je prisila zaštićen?

Neobvezujući mandat tj. to da mandat nije obvezujući kaže da zastupnik ne može biti opozvan, a ne da nema obvezu. Čim je izabran preuzima obvezu prema suverenu i Ustavu RH. Kad se ta kičasta rečenica spusti s visina mudrog slova zakona u nizine glupe političke prakse uočava se kako zastupnik ima mnoge obveze prije nego što je uopće kandidiran, tijekom kampanje, nakon što je izabran i do isteka mandata. Praktična razlika je u tome kako je kandidiran i izabran, tj. ako je na listi političke stranke, onda zasigurno ima neku obvezu prema stranci, ali ta obveza ne smije biti u sukobu s neobvezujućom naravi njegovog mandata, a i ako jest ona je nadređena obvezama prema stranci. Doslovno je protuustavno, protuzakonito i protudemokratski misliti, govoriti i nagovarati zastupnika da se pokori volji vodstva stranke.

Ako je zastupnik izabran kao neovisan, onda je situacija drugačija jer on iznad sebe nema stranku, nego suverena i ustav. Iako se ovdje govori o vrlinama, krepostima, savijesti, svjetonazoru, slici svijeta i ideologiji samog zastupnika, to je sve redom drugotno u odnosu na njegovu obvezu prema volji suverena i ustavu. On nema obvezu prema dijelu suverena koji ga je izabrao, ali svakako ima moralnu dužnost izvršiti zadana obećanja tijekom izborne kampanje. Ako je zastupnik izabran na listi političke stranke i ujedno sa značajnim brojem preferencijalnih glasova, onda je bliži neovisnom zastupniku, nego zastupniku izabranom na listi stranke. Preliminarna granica te sličnosti je broj preferencijalnih glasova koji bi zastupniku vrlo vjerojatno omogućio da bude izabran i kao neovisni zastupnik. Tad stranka ima više koristi od njega nego on od nje i ima legitimitet glasovati kako hoće tako dugo dok poštuje ustav i drži obećanja.

Pitanje obvezujućeg mandata je notorna idiotarija pod vidikom političke prakse u RH. Pod pretpostavkom čelične stranačke stege slične onoj totalitarnih partija u nedemokratskim režimima, jedino mjerilo razlikovanja jest kako je tko izabran. Dakle, zastupnike u Saboru RH treba dijeliti na stranački ovisne i neovisne te na one koji su izabrani brojem preferencijalnih glasova kojim bi bili izabrani i da nisu bili na stranačkim listama i na one koji tako ne bi bili izabrani. Radi se o legitimitetu mandata. Ovo će glasovanje biti lijep slučaj, a ako se razvije u pravom smjeru, možda i primjer demokratske procedure koja bi mogla završiti u udžbenicima srednjoškolskih predmeta i sveučilišnih kolegija. Parodija sudbe klete bila bi u tome da se većina u Saboru RH raspadne na temi nasilja u obitelji i nad ženama, a ne na temi kontinuiranog negativnog prirodnog prirasta ili makroekonomskih neravnoteža i nepostojećih strukturnih reformi.

Facebook Komentari