Pejčinović Burić pozdravila ponovni fokus EU-a na politiku proširenja te potvrdu perspektive članstva u EU za svih šest država jugoistočne Europe

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić sudjelovala je na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a (tzv. Gymnich), koji se održao u okviru bugarskog predsjedavanja Vijećem EU-a, 15. i 16. veljače 2018. godine, u Sofiji.

Tijekom dva dana ministri su razgovarali o aktualnim temama – Siriji, strategiji EU-a o perspektivi proširenja i pojačanom angažmanu s državama jugoistočne Europe, Sjevernoj Koreji te s ministrima vanjskih poslova država kandidatkinja o sigurnosti i obrani.

U pogledu Sirije ministri su razmotrili aktualni razvoj događaja na terenu, uključujući vojne aktivnosti, kao i tijek političkog procesa u okviru Ženevskih pregovora te humanitarnu situaciju. Dogovoreno je kako će EU nastaviti pružati potporu političkom procesu i pregovorima u ženevskom okviru pod vodstvom UN-a. Rasprava je bila ujedno priprema za drugu konferenciju o budućnosti Sirije i njezine regije, koja će se održati 24. – 25. travnja u Bruxellesu. U tom kontekstu EU ostaje predana pružanju potpore u obnovi Sirije pod uvjetom otpočinjanja vjerodostojne političke tranzicije.

Ministri su zatim imali prigodu prvi puta u neformalnom formatu razmijeniti stajališta o politici proširenja slijedom Komunikacije Europske komisije o vjerodostojnoj perspektivi proširenja, objavljene 6. veljače, te o daljnjim aktivnostima i pojačanom angažmanu s državama jugoistočne Europe. Potpredsjednica Vlade i ministrica Pejčinović Burić je pozdravila ponovni fokus EU-a na politiku proširenja te potvrdu perspektive članstva u EU za svih šest država jugoistočne Europe. Izrazila je nadu da će nova strategija biti poticaj državama u njihovim reformskim naporima. Istaknula je važnost da EU ostane otvorena za daljnja proširenja, ali i upozorila da države jugoistočne Europe trebaju pokazati političku volju i jasnu predanost reformama i ispunjavanju potrebnih kriterija za članstvo u EU, što se poglavito odnosi na pitanja naslijeđa rata, pomirbu, ali i na rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja. U tom je pogledu istaknula kako Republika Hrvatska smatra da se rješavanje graničnih pitanja prije svega treba tražiti u bilateralnim pregovorima. Ako taj put ne poluči rezultatom, dogovorno treba rješenje tražiti uhodanim i predvidivim mehanizmima kao što je Međunarodni sud pravde. Politika proširenja mora i dalje ostati utemeljena na strogoj i pravednoj uvjetovanosti i načelu individualnih postignuća.

Prvi je dan završio raspravom o Sjevernoj Koreji. Razmotrena je aktualna situacija, posebno otvaranje komunikacijskih kanala i prve mjere za izgradnju povjerenja između Sjeverne i Južne Koreje. Ministri su dogovorili nastavak EU-ovog pristupa kritičkog angažmana koji se temelji na pritisku kroz sankcije i dijalog s ciljem poticanja sjevernokorejskih vlasti na konstruktivni angažman s međunarodnom zajednicom, ispunjavanje međunarodnih obveza te povratak za pregovarački stol i razgovore o denuklearizaciji Korejskog poluotoka. EU će nastaviti surađivati s međunarodnim partnerima s ciljem pronalaska sveobuhvatnog rješenja.

Drugi dan sastanka Gymnicha ministrima država članica EU-a pridružili su njihovi kolege iz država kandidatkinja (Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Turske). Razgovaralo se o daljnjoj suradnji u jačanju sigurnosno-obrambene dimenzije EU-a i mogućnostima sudjelovanja država kandidatkinja u ovim procesima. Pozdravljen je dosadašnji doprinos i angažman država kandidatkinja u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a, posebno njihovo sudjelovanje u EU-ovim misijama i operacijama. Isto tako istaknuta je važnost daljnje suradnje u odgovoru na sigurnosne izazove kao i daljnja pomoć EU-a državama kandidatkinjama u jačanju njihovih sposobnosti da učinkovitije mogu odgovoriti na sigurnosne i druge izazove i prijetnje, kažu u MVEP-u.

Vučić se vratio kući i otvorio dušu, govor u Glini 1995. je bio ok, s obzirom na ono što se prije i kasnije događalo tim Srbima

VIDEO Buduća ministrica vanjskih poslova Hrvatske Marija Pejčinović Burić, osim engleskog, govori dobro i srpski

Facebook Komentari