Vidaković: Nagodba – dobro za financijske institucije, a loše za dobavljače

Prema nacrtu nagodbe koji je izvanredna uprava predstavila vjerovničkom vijeću Agrokor će se podijeliti na dvije tvrtke. 5700 vjerovnika postat će vlasnici nove tvrtke, u koju će se prenijeti, kako je rečeno, zdravi dio Agrokora. Koliko će se duga naplatiti, a koliko ide u otpis, koje tvrtke će biti likvidirane, i dalje su pitanja bez odgovora.

Neven Vidaković iz Zagrebačke škole ekonomije i managementa kazao je da je ova nagodba napravljena da bi financijske institucije prošle jako dobro, a dobavljači lošije. Nekoliko puta je u prezentaciji naglašeno da će se nova struktura i vlasništva i novog duga tretirati prema starom dugu.

Drago Munjiza, poslovni savjetnik, kazao je da ga zabrinjava to što je već prošlo skoro 10 mjeseci od početka izvanredne uprave. Ima još četiri mjeseca za konačni dogovor s vjerovnicima. Vrlo teško je mijenjati taktiku. Pogodba je takva kakva je. Prijedlog je takav da dijeli vjerovnike na one koji su osigurani i ostatak vjerovnika koji će ući u novi holding s vlasništvom.

Na pitanje misli li da će dobavljači pristati na ovakvu nagodbu, Vidaković je kazao da ovo kako je sada konstrukcijski napravljeno je teže i kompliciranije. Ne znam zašto se išlo tim putem. Problem je kad Ramljak kaže – mi ćemo procijeniti imovinu, a onda ćemo procijeniti koliko duga možemo vraćati, umjesto da je klasificirao dug koji treba vratiti i dug koji se može pretvoriti u kapital, kazao je.

Već smo vidjeli da su se u Agrokoru događale razne procjene. Ako ta imovina bude procijenjena puno, onda će jako puno ljudi moći dobiti nekakav udio u novome Agrokoru. Ali ako ona bude spuštena na nisku vrijednost, onda će samo oni s pravom prvenstva proći bolje, istaknuo je Vidaković.

Munjiza naglašava da dioničari još uvijek mogu zaraditi, ako će imati povjerenja u tu nagodbu i ako će buduća kompanija, novi holding, raditi pozitivno i stvarati dividendu. Ja apeliram na vjerovnike da gledaju kako do povrate svoja potraživanja.

Odgovarajući na pitanje hoće li biti panike na burzi Vidaković je među ostalim kazao: Nakon ovoga vjerovatno hoće.

Facebook Komentari