Dodik: BiH je monstrum koji ne funkcionira, pišemo novi Ustav koji će omogućiti odcjepljenje

Predsjednik BiH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska sljedeće godine ući u proces usvajanja i donošenja novog ustava Srpske.

Dodik je naveo da će novi ustav Republike Srpske biti u skladu sa najsuvremenijim dostignućima i praksama složenih zemalja.

Sudjelujući u radu znanstvenog skupa s međunarodnim sastavom “Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama”, koji se održava na banjalučkom Pravnom fakultetu, Dodik je rekao da Ustav danas ne odgovara stvarnom interesu naroda koji ovdje živi.

Dodik je istaknuo da će pokušati da novi ustav na neki način bude dvokružno usvojen upravo zbog današnje situacije da ima Vijeće naroda Republike Srpske kojeg nema u Daytonskom mirovnom sporazumu, a koje u biti odbija mnoge akte donesene u Narodnoj skupštini.

On je objasnio da će prijedlog novog ustava Republike Srpske biti upućen u parlament gdje će se osigurati obična većina za taj akt, nakon toga će biti upućen na ustavni referendum za koji smatra da će dobiti podršku naroda u Srpskoj, a zatim ga vratiti u parlament i proglasiti.

“Ustav nema namjere u sebi imati neku vrstu secesije, samim činom donošenja tog ustava, ali će svakako omogućiti da se i tim problemima može baviti Republika Srpska”, rekao je Dodik.

On je rekao da je u sve ovo vrijeme u BiH karakteristično flagrantno kršenje međunaronog prava putem visokih predstavnika međunarodne zajednice.

“To je dovelo do jednog monstruma koji uopće ne funkcionira – BiH je danas u svakoj vrsti krize, ustavnoj, ekonomskoj i moralnoj”, istaknuo je Dodik.

Dodik je rekao da dugo zadržavanje u takvim nemogućim uslovima ide na štetu svih.

“Nisam protiv da pokušamo naći neka rješenja, ali ona moraju ići putem jačanja automonomije Republike Srpske dobivene Daytonskim mirovnim sporazumom”, napomenuo je Dodik.

On je rekao da je veoma legitiman politički cilj da se gradi veći stupanj autonomije, i to je svuda legitimno, iako će neki reći da je to secesija.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska unijela svoju državnost u BiH, te istaknuo da ovaj skup treba govoriti o tome kako naći ustavne mehanizme da se ta državnost vrati Republici Srpskoj bez obzira na nasilje međunarodne zajednice i monopol koji je uspostavila na dijalog u BiH.

“Ovakav skup treba davati ne samo odgovore na teoretska pitanja već i na neka praktična pitanja koja se pojavljuju, jer oni u biti usložnjavaju i dovode do pat pozicije u čitavoj BiH i čitavoj regiji”, rekao je Dodik,

Skupu nazoče i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, rektor banjalučkog Univerziteta Milan Mataruga i dekan Pravnog fakulteta u Banjaluci Željko Mirjanić.

Skupu će referate podnijeti akademici Rajko Kuzmanović, Miodrag Simović, Radomir Lukić, Mile Dmičić, Vladan Petrov, Darko Simović, Slobodan Orlović i Goran Latinović, piše Srna.

Facebook Komentari