Poligraf: Što je sporno u Istanbulskoj konvenciji

Željka Markić iz inicijative U ime obitelji objasnila je što njoj i njenoj inicijativi smeta kod Istanbulske konvencije, a koja u Hrvatskoj čeka na ratifikaciju. Mi ne želimo da se kroz Istanbulsku konvenciju otvore mogućnosti da se u školama djecu uči tome da je njihov spol konstrukt, poručila je.

Pojasnila je, gostujući u emisiji “Poligraf” Hrvatskog radija, da njena inicijativa ne želi da se u Hrvatskoj zahvaljujući Istanbulskoj konvenciji i pojedinim njezinim odredbama može omogućiti da, “kao što je u Kanadi slučaj, muškarac koji kaže da je žena, može koristiti ženski WC”.

Nama je sporno to što se u jednom području koje je nama izuzetno važno, a to je područje zaštite žena i djece, uvodi nešto što nije potrebno uvoditi da bi se osiguralo najvišu zaštitu žena, a to je rodna ideologija. Ona je ustvari jedan konstrukt koji tvrdi da mi nismo određeni kao muškarci i žene samo spolom, već da je to jedna društvena konstrukcija koja kroz različite mehanizme unutar društva nas čini muškarcima ili ženama, pojasnila je.

Ovdje se radi o tome da se pokušava nametnuti jedan konstrukt o tome da spol, dakle to da smo mi muško ili žensko, nije biološka činjenica već je društveno uvjetovan… Ono što se želi kroz ovu rodnu ideologiju, što već vidimo u brojnim zemljama da se nameće, dakle to se uvede, uvode se ti različiti drugi akti koji omogućuju npr. da se u školama podučava djecu da oni mogu birati što su oni, kako oni na to gledaju, jesi li ti muško ili žensko, daj ti ispitaj to, daj ti o tome promisli. Danas imamo cijele rasprave o tome na koji način će odnos ići prema djeci – od vrtića do škole. Sva istraživanja pokazuju da je to štetno. Postoji jedan mali broj djece, jedan mali broj ljudi koji su bolesni, koji se trebaju liječiti hormonskim putem i psihijatrijskom pomoći, dodala je govoreći o Istanbulskoj konvenciji, poručivši da je za nju “neprihvatljiva ova priča”.

Zaključila je i kako u inicijativi U ime obitelji smatraju da je u interesu žena i djece osigurati sve mehanizme zaštite, “ali da se ne može pod tom kategorijom najzlostavljanijih, kojima je najteže, koji se najviše boje, koji najviše trpe, gurati jedna ideološka borba koja ustvari mijenja društvo i onda u konačnici škodi i ženama i djeci”. Mi ne želimo da se svi ti postupci – koji u konačnici škode – uvode kroz nešto što pozdravljam, kazala je. Dodaje i kako su primjerice u Slovačkoj na vlasti socijalisti, pa su odlučili odgoditi ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije tvrdi kako rodna ideologija kao takva ne postoji: Taj konstrukt, odnosno pojam je izmišljen unutar Katoličke crkve zato da bi se cijeli jedan set ženskih ljudskih prava, ali i prava LGBT osoba nazvao jednim imenom i da bi se svemu dala jedna karakteristika “teorije urote”. Poručuje da ova konvencija stavlja obvezu državama da iza svake norme koju potpisuju mora stajati određeni proračun kojim će se te norme staviti u funkciju. Prvenstveno tu misli na sredstva za autonomne ženske kuće, kao i telefonske linije za djevojčice i žene kojima treba pomoć, a čega, kaže, Hrvatskoj nedostaje.

Sabina Glasovac, saborska zastupnica SDP-a kaže da je Istanbulska konvencija apsolutno nužna da ju Hrvatska ratificira. I posljednjih dana smo svjedoci da Hrvatska gubi bitku u borbi protiv nasilja nad ženama. Borba šakama prema ženama, novinarima, postala je u nekim političkim strankama sredstvo komunikacije, nešto što se podrazumijeva i što je normalno, kazala je, na što ju je Markić prekinula s pitanjem koje su to stranke.

Ivana Maletić, zastupnica u Europskom parlamentu iz HDZ-a, zagovara jači angažman Europske unije na zaštiti žena i djece. Upozorila je na pogubne statistike u Hrvatskoj, gdje raste nasilje nad ženama. Pozvala je na dijalog oko Istanbulske konvencije. Činjenica je da od 47 država članica, 24 su ratificirale, od toga 14 država članica Europske unije, znači ne možemo zatvarati oči da postoji problem pretvaranja pojedinačnog u univerzalnu definiciju, kazala je.

Facebook Komentari