HNS pobrojao zasluge za 100 dana u Vladi, kažu, glavni razlozi ulaska pokazuju prve rezultate

HNS se u prvih 100 dana fokusirao na sve zbog čega je ušao u Vladu RH. Potpisali smo koalicijski sporazum s nekoliko osnovnih zadataka – stabilizacija zemlje i to i u političkom i u gospodarskom smislu, žurna provedba reforme obrazovanja kao najbolje jamstvo budućnosti zemlje, izlazak iz ideoloških rovova da se prestanemo dijeliti na ‘naše’ i ‘njihove’, daljnja transformacija državne i javne uprave u servis građana kroz jednostavniju, odgovorniju i bržu uslugu, nastavak gospodarskog razvoja kao podloga za demografsku obnovu i zaustavljanje iseljavanja. Glavni razlozi zbog kojih smo teškom odlukom preuzeli odgovornost pokazuju prve rezultate, kažu u toj stranci.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

PILOT PROJEKT KURIKULARNE REFORME

Hrvatska nema vremena čekati. Među prioritetnim političkim odlukama izdvajamo odluku da u školskoj godini 2018./2019. počinje provođenje pilot projekta za uvođenje obrazovne reforme i to horizontalno, s informatikom u petim i šestim razredima, i vertikalno, s provođenjem cjelovite kurikularne reforme. Hrvatskoj treba škola za život, a ne za ocjene.

UVOĐENJE INFORMATIKE KAO OBVEZNOG PREDMETA

Već od iduće školske godine, 2018./2019. Informatika će se uvesti u pete i šeste razrede. Ovim reformskim potezom stvaramo obrazovanje 21. stoljeća – učenje o disketama po sadržaju iz 1994. mijenjamo s razvojem algoritamskog i računalnog razmišljanja i programiranjem te snalaženjem u suvremenom e-društvu. Samo tako naši mladi mogu biti konkurentni na tržištu rada u RH i globalno.

POMOĆNICI U NASTAVI

Za školsku godinu 2017./2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je više od 90 milijuna kuna za pomoćnike u nastavi. Na godišnjoj razini iz Europskog socijalnog fonda povećana su izdvajanja za više od 15,5 milijuna kuna u odnosu na prošlu školsku godinu. Na godišnjoj razini financirat će se više od 2600 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe. Ovaj važan projekt doprinosi povećanju socijalne uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju u škole.

PROMIKRO

Zajedno s CARNet-om i Institutom za Razvoj i Inovativnost Mladih – IRIM predstavljen je veliki projekt PROMikro kojemu je cilj uvođenje digitalne pismenosti u različite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti uporabom mikroračunala. Projekt doprinosi digitalnoj transformaciji škola i podiže razinu digitalne zrelosti, a u konačnici pridonosi cilju izgradnje škola za život, a ne ocjenu.

STIPENDIJE ZA STUDENTE (STEM+ SOCIOEKONOMSKE)

Od akademske godine 2017./2018. Ministarstvo dodjeljuje čak 7.600 novih stipendija za studente. Ukupno će se na godišnjoj razini, počevši od ove akademske godine 2017. godine, dodjeljivati najmanje 13.000 stipendija, čime se broj stipendija i više nego udvostručuje i ujedno zadovoljavaju sve potrebe za stipendijama. U idućih pet godina iz strukturnih fondova Europske unije, osigurali smo 4.600 dodatnih socijalno-ekonomskih stipendija godišnje te prvi put najmanje 3.000 STEM stipendija godišnje. Novih 38.000 STEM i socijalno-ekonomskih stipendija u idućih pet godina je konkretan rezultat i konkretan napredak koji očekuju naši studenti, ali i cjelokupna javnost.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i APN su raspisali natječaj za subvencioniranje stambenih kredita na koji su se mogli prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu ali je prodaju radi kupnje veće. Ovom mjerom olakšana je otplata stambenog kredita prve četiri godine tako da će RH putem APN-a bankama uplaćivati pola iznosa mjesečne rate, pod uvjetima utvrđenim natječajem. Ovom mjerom napravljen je jedan od koraka na dugom putu demografske obnove i zaustavljanja iseljavanja iz RH.

NASTAVAK PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS)

POS ide dalje, tako da se planiraju uvesti i neke novine kroz Izmjene i dopune Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Zakon o POS-u sustavno je uredio organiziranu stanogradnju poticanu javnim sredstvima. Ovim se zakonom zadovoljavaju stambene potrebe i poboljšava kvaliteta stanovanja širokog kruga građana. Donošenjem novih odredbi želi se omogućiti brže pokretanje novog programa stambenog zbrinjavanja koji bi omogućio višestruke koristi kroz doprinos zadržavanju i privlačenju deficitarnog kadra, natalitetnoj politici, kao i poticanju graditeljstva i lokalnog gospodarstva.

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FINANCIRANA SREDSTVIMA IZ EU

Krajem prošle godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je dva poziva za energetsku obnovu zgrada, i to odgojno-obrazovnih javnih ustanova i višestambenih zgrada. U tijeku je ugovaranje za 214 odgojno-obrazovnih ustanova (škola, vrtića, učeničkih domova itd.) kojima će se dodijeliti gotovo 325 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Što se tiče višestambenih zgrada, predviđena alokacija je trostruko premašena i trenutno se ugovara 579 projekata kojima će se dodijeliti 560 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Nakon energetske obnove, sve zgrade će imati više od 50% ušteda za grijanje i hlađenje, građani će imati manje račune za energente i bolje uvjete stanovanja te povećati vrijednost svojih nekretnina. Investicije će pomoći oporavku građevinskog sektora jer se radi o 1,5 milijardi kuna ukupne investicije za provedbu ovih projekata. Novi poziv koji uskoro slijedi je poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora za zgrade društvenih djelatnosti.

LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Da bi se u prostoru dalje pratilo stanje nakon postupka legalizacije, u Ministarstvu se radi na razvijanju modula e-Građevinska inspekcija. Putem ove nove aplikacije, koja se planira pustiti u rad u lipnju 2018. godine, i koja će biti dio objedinjenog sustava ISPU (Informatički sustav prostornog uređenja), evidentirat će se podatak da je zbog nezakonitoga građenja na određenim katastarskim česticama doneseno rješenje kojim je naređena mjera građevinske inspekcije. Nadalje, digitalno će se pratiti i druge promjene i zahvati u prostoru. Novi modul e-inspekcije, osim u smislu transparentnosti javne uprave, doprinijet će i poboljšanju poslovnog okruženja.

Facebook Komentari