Aleksić napravio rezime: Doneseno je desetak pravomoćnih presuda za preplaćene kamate

Goran Aleksić, saborski zastupnik Snage objavio je rezime o presudama za preplaćene kamate.

REZIME O PRIVATNIM PRESUDAMA – PREMA DOSTUPNIM PODACIMA

Doneseno je desetak pravomoćnih presuda za preplaćene kamate, posjedujem ih 5, pitanje zastare je i dalje dvojbeno, jer županijski sudovi različito gledaju na stvari.

Saznajem da ima i nagodbi nakon prvoga stupnja, ali nemam niti jedan dokument – jer nagodbe su tajna.

ŽS Osijek i ŽS Rijeka kažu da nema zastare, kada se radi o ništetnosti ugovornih odredaba, pa prihvaćaju isplatu preplate od početka nezakonite naplate kamata.

ŽS Zagreb kaže da ima zastare i dosuđuje isplatu preplate samo 5 godina unazad od dana podizanja tužbe.

Vrhovni sud mora presjeći. Izvanredne revizije su zatražene i od tužitelja, i od banaka.

Prvostupanjskih presuda ima preko 100, velika većina – preko 90% – sudovi presuđuju da nema zastare potraživanja i dosuđuju kompletan tužbeni zahtjev u korist dužnika tužitelja.

Tri presude odnose se na kunske kredite, sve su ostale CHF krediti – još uvijek spavaju dužnici s valutnom klauzulom euro, dok su dužnici u kunskim kreditima nešto agilniji, a naravno – CHF dužnici su najviše u temi, pa su najviše i tužili.

Postoji i nekoliko prvostupanjskih presuda nakon konverzije CHF kredita, uglavnom sa suda u Zadru, jedna iz Pazina.

Još uvijek sudska praksa nije dovoljno jasno definirana, pa ima različitih presuda.

Ponavljam – banke su nezakonito povećavale kamate u svim kreditima ugovorenim prije 2013. – bez obzira na valutu kredita.
Pitanja o tužbama, zna se:
pravo.udrugafranak@gmail.com

Facebook Komentari