Ovo su banke koje će sudjelovati u subvencioniranju kredita

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja i potpredsjednik Vlade, Predrag Štromar, objavio danas koje će banke sudjelovati u subvencioniranju stambenih kredita.

Kamate koje su utvrđene su manje od 3,75 posto. Banke koje su ponudile veću kamatu nisu uzete u obzir, ali dosta ih je ponudilo i nižu kamatnu stopu od 3,75 posto. Kamatne stope kreću se od 3,04 do 3,75 u eurima, a u kunama od 3,35 do 3,75 posto. Deset je banaka sklopilo ugovor.

Zahtjevi se predaju u banku, a banka nakon što obradi potencijalnog kupca nekretnine, svu dokumentaciju šalje u APN, koji prihvaća tu dokumentaciju, potvrđuje je li sve što treba unutra.

Objava će biti u Narodnim novinama i javnim glasilima u petak, a početak zaprimanja zahtjeva će biti u ponedjeljak, 4. rujna. Na stranici APN-a će biti objavljen i obrazac za popunjavanje, kazao je Štromar.

Na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja biti objavljen cjelovit popis banaka s kamatnim stopama u kunskim kreditima i kreditima u eurima.

Zaprimljeno je 12 ponuda kreditnih instiuticija banaka i jedne štedno-kreditne institutcije.

Banke koje su ušle po Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita i s kojima je Vlada sklopila ugovor su:

Hrvatska poštanska banka
Erste Banka
Podravska banka
OTP
Zagrebačka banka
Privredna banka Zagreb
Splitska banka
Raiffeisen banka
Karlovačka banka
Istarska kreditna banka Umag

Podsjetimo, subvencionirane kredite mogu tražiti svi hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu ali je prodaju radi kupnje veće.

Agencija podsjeća da će se subvencioniranje kredita odobravati za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati. Osim za kupnju prve kuće ili stana, subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana. Manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine.

Banke i državni APN kažu da je interes građana velik, a prvi zahtjevi za subvencijom mogli bi se početi predavati krajem kolovoza. Procedura je takva da se zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita prvo predaje u banku u kojoj se podiže stambeni kredit, a o samom početku subvencioniranja kredita APN će obavijestiti oglasom u javnim glasilima i Narodnim novinama.

Zahtjevi zaprimljeni prije objave oglasa o početku subvencioniranja neće se razmatrati. Banka će u roku od osam dana od podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita te svu potrebnu dokumentaciju proslijediti APN-u. Potom APN provjerava je li zahtjev potpun te donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju subvencija koju dostavlja banki.

Država je u ovoj godini osigurala 17,5 milijuna kuna, što znači da će broj subvencioniranih kredita biti ograničen, pa APN naglašava da će se subvencije kredita odobravati prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva, a u slučaju više istodobno podnesenih zahtjeva odobravanje će početi od zahtjeva s manjim iznosom traženog kredita, piše N1.

Facebook Komentari