Europski sud za ljudska prava odbacio zahtjev HGK za vlasništvom dijela imovine Privredne komore Jugoslavije

Europski sud za ljudska prava odbacio je zahtjev Hrvatske gospodarske komore da se upiše kao vlasnik dijela imovine nekadašnje Privredne komore Jugoslavije.

Kako se navodi u odluci, sud je utvrdio da se Komora ne može smatrati nevladinom organizacijom, odnosno organizacijom koja ima dovoljan stupanj autonomije u odlučivanju i funkcioniranju u odnosu na državne organe, pa je zbog toga odbacio podnesenu predstavku, kao nedopuštenu.

Sud je, analizirajući status te Komore, utvrdio da pripada javnopravnom sistemu komora koji su usvojile države članice EU, da je podređena Vladi Republike Hrvatske, da su joj povjerena ovlaštenja da provodi zakon, da je članstvo u Komori obavezno za sve pojedince, kao i da dokumenti koje izdaju imaju važnost javnih isprava.

Zbog tih i drugih razloga predstavka Hrvatske gospodarske komore proglašena je nedopuštenom pa će se pitanje imovine nekadašnje Privredne komore Jugosalvije rješavati međudržavnim sporazumom.

Prethodno je Trgovački sud u Beogradu prekinuo postupak koji se vodio po tužbi Hrvatske gospodarske komore protiv Privredno-industrijske komore Srbije i Crnogorske privredne komore, kao nasljednica PKJ, da se upiše kao vlasnik 23% zemljišnih parcela koje su bile zajednička imovina.

Trgovački sud je takvu odluku donio 2006. godine jer smatra da se zajednička imovina državnih organa može podeliti samo bilateralnim sporazumom između Hrvatske i Srbije u okviru Sporazuma o pitanjima sukcesije koji su dvije zemlje potpisale, piše N1.

Facebook Komentari