Fina objavila najnovije podatke o Blokiranima kojih je sve više: 115 882 blokirano zbog duga do 10.000 kuna

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. svibnja 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 47,5 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 54,8 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,9 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,2 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana, objavila je Fina na svojim stranicama.

Kretanje broja blokiranih građana i iznos duga u razdoblju od 31. 5. 2014. do 31. 5. 2017. godine

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. svibnja 2017. godine u blokadi je bilo 329 725 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 42,41 milijardu kuna. Zadnji dan u svibnju 2016. godine, bio je blokiran 329 071 građanin, čiji je dug iznosio 39,17 milijardi kuna, godinu dana ranije, u svibnju 2015. godine blokirana su bila 322 702 građana s dugom od 33,30 milijardi kuna, dok je 31. svibnja 2014. godine u blokadi bilo 318 599 građana, a dug je iznosio 27,14 milijardi kuna. Jedan od razloga tom trendu jest zatvaranje obrta, zbog čega se dug obrta, umjesto na obrtu, nakon njegova zatvaranja, evidentira njegovom dotadašnjem vlasniku, kao građaninu.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. svibnja 2017. godine bilo 73 679. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno su 115 882 građana blokirana zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 31. svibnja 2017. godine, dug je manji i iznosi 435,5 milijuna kuna.

Dug 4625 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,17 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,3 %) i veći je od duga preostalih 325 100 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,24 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,7 %).

Broj blokiranih računa građana prema podacima iz JRR-a – stanje 31. 5. 2017. godine

Od ukupnog broja građana u Republici Hrvatskoj, kojih je prema popisu iz 2011. godine 4 284 889 , njih 3 668 085 ili 85,61 % ima otvorene račune, jedan ili više njih, te je ukupan broj otvorenih računa građana evidentiranih u Jedinstvenom registru računa (JRR), prema stanju od 31. svibnja 2017. godine, 7 282 173 računa. Od toga je blokiranih računa 716 721 (9,84 %). Broj računa građana potpuno izuzetih od ovrhe je 532 396.

Gdje su Lex Granolio i Lex Zdenka? Ljudi koji imaju OPG-ove, mali dobavljači su u strahu, mogli bi ostati bez svega, i svoje zemlje

Facebook Komentari