Blokirani o poraznim podacima Fine: Bit će još gore, treba nam potpuno novi ovršni zakon

Mario Strinavić iz Udruge Blokirani osvrnuo se na najnovije podatke o blokiranim fizičkim osobama u Hrvatskoj, koje je objavila Fina.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. svibnja 2017. godine u blokadi je bilo 329 725 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 42,41 milijardu kuna. Zadnji dan u svibnju 2016. godine, bio je blokiran 329 071 građanin, čiji je dug iznosio 39,17 milijardi kuna, godinu dana ranije, u svibnju 2015. godine blokirana su bila 322 702 građana s dugom od 33,30 milijardi kuna, dok je 31. svibnja 2014. godine u blokadi bilo 318 599 građana, a dug je iznosio 27,14 milijardi kuna. Jedan od razloga tom trendu jest zatvaranje obrta, zbog čega se dug obrta, umjesto na obrtu, nakon njegova zatvaranja, evidentira njegovom dotadašnjem vlasniku, kao građaninu.

Na žalost, nama koji se bavimo ovim problemom ove su brojke bile očekivane kao i porast duga. Novim nepromišljenim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona kriza će se dodatno produbiti, a dug enormno povećati zbog odredbe da se neovršivi dio sa 2/3 poveća na 3/4. Dakle, dužnicima će sa jedne strane ostati 300 ili 400 kuna više u novčaniku ali će upravo za taj iznos uvećan za kamate odraziti na ukupan dug, kaže Strinavić.

Ako želimo zaustaviti totalno raslojavanje hrvatskog društva odmah moramo uvesti moratorij na sve ovršne postupke,osim za najteža kaznena djela i prava koja proizlaze iz obiteljskog zakona, i donijeti potpuno novi Ovršni zakon i zakon o stečaju potrošača i početi sa politikom razduživanja, kaže Strinavić.

Fina objavila najnovije podatke o Blokiranima kojih je sve više: 115 882 blokirano zbog duga do 10.000 kuna

Facebook Komentari