VIDEO Sjednica Vlade, Plenković izvijestio o susretu u Ljubljani, osigurano 14 mil. kn za liječenje djece

Sjednica Vlade Republike Hrvatske u četvrtak, 13. srpnja 2017. godine, u 13.00 sati, u Banskim dvorima.

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sastanak koji je danas završio u Trstu a na kojem su sudjelovali vodeći čelnici EU. Kazao je kako je dobro da je Hrvatska za tim stolom.

“Za nas je posebno bio relevantan posjet Ljubljani i razgovor s premijerom Cerarom o graničnom pitanju. Slovenija želi provesti odluku Arbitražnog suda, Hrvatska je na poziciji da presudu ne smatra obvezujućom i da ju ne namjerava primjenjivati. Pozitivno je da smo otvorili dijalog. U rujnu očekujem uzvratni posjet Cerara, sva otvorena pitanja stavit ćemo na stol jer ona opterećuju odnose dviju zemalja dugi niz godina. Kao Vlada nastojat ćemo u smirenom i razboritom dijalogu tražiti rješenja”, poručio je Plenković.

Pooštrava se primjena rada za opće dobro

Vlada je usvojila konačni prijedlog izmjena i dopuna Kaznenog zakona. Ministar Dražen Bošnjaković je kazao da je riječ o usklađivanju sa direktivama EU. Odnosi se na sankcije za zlouporabu povlaštenih informacija i zlouporabu tržišta kapitala.

“To su vrlo sofisticirana djela. Kod raspolaganja informacijama širimo krug osoba na koje se odnosi i dižemo sankcije. Kod zlouporaba tržišta kapitala također pooštravamo sankcije”, kazao je Bošnjaković.

Pooštren je cenzus kad je riječ o radu za opće dobro koji je postao vrlo raširen način izvršavanja kazne. Ubuduće će se moći primjenjivati isključivo kod kazni do godine dane zatvora i 360 dnevnih dohodaka. Novim prijedlogom zakona redefinira se i zločin iz mržnje te se uvodi kategorija jezika kao motiva.

Promjene se uvode i za uvjetni otpust o kojem sada odlučuju i povjerenstvo MUP-a i sud. Od sada o tome će odlučivati samo sud.

Za lijek za teško oboljelu djecu 14 milijuna kuna

Vlada će u proračunu osigurati 14 milijuna kuna za nabavu lijeka Dinutuximab beta Apeiron koji će dobiti djeca oboljela od visokorizičnog neuroblastoma.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić je kazao kako je lijek već u nabavi.

“Sredstva će biti osigurana u proračunu od najviše 14 milijuna kuna. Ministarstvo će ih dostavljati Klinici za dječje bolesti u Zagrebu sukcesivno”, rekao je.

“Nadamo se da će biti pozitivnih učinaka od primjene ovih lijekova”, poručio je Plenković.

Iz Banskih dvora već su najavili da će sav potreban novac za nabavku lijeka Dinutuximab beta Apeiron za oboljelu djecu biti osiguran iz državnog proračuna. Stručno povjerenstvo koje je osnovala Vlada temeljem analize zaključilo je da skupi lijek za sada može dobiti dvoje od sedmero oboljele djece.

Djeca na lijek čekaju već duže vrijeme, no ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je da ono nije toliko bitno.

Prihvaćen prijedlog Amerike

Vlada je prihvatila prijedlog Sjedinjenih Američkih Država koje su još početkom ove godine iskazale interes izgradnje poligona za helikoptersko slijetanje u četiri hrvatske bolnice koje bi oni financirali sa 450 tisuća dolara. Hrvatska će pak platiti PDV i troškove vanjskog nadzora u iznosu od milijun kuna. Poligone za helikoptersko slijetanje dobit će KBC Zagreb, KB Dubrava te bolnički centri u Karlovcu i Osijeku.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1. Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivredno – šumarskoj savjetodavnoj službi (EU)
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (EU)
4. Prijedlog zaključka o načinu osiguranja sredstava za nabavu lijeka Dinutuximab beta Apeiron za djecu koja boluju od visokorizičnog neuroblastoma

5. Prijedlog zaključka o financiranju projekta izgradnje poligona za helikoptersko slijetanje u četiri hrvatske bolnice od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje i provođenje pravnih poslova u okviru poziva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. “Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode”

7. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

8. a) Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
b) Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

9. a) Prijedlog uredbe o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu
b) Prijedlog uredbe o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu

10. Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

11. Prijedlozi odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra „Bijeli Vrh“:

a) ZIP LINE 1 žičare u k.o. Vrhovine i k.o. Rudopolje
b) ZIP LINE 3 žičare u k.o. Rudopolje i k.o. Vrhovine
c) poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u k.o. Vrhovine
d) skijališta „Panos“ u k.o. Vrhovine

12.
a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Centru za restrukturiranje i prodaju za kreditno zaduženje kod ponuditelja Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, radi podmirenja kreditnih obveza Centra za restrukturiranje i prodaju u 2017. godini
b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist ponuditelja Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Centra za restrukturiranje i prodaju

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini, za sklapanje Dodatka broj 2 Ugovora o zakupu poslovnog objekta “PC Mepling” u Zagrebu, za smještaj službenika i namještenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za znanost i visoko obrazovanje

14. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu sa Carinskim sindikatom Hrvatske

15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (EU)

16. Prijedlog odluke o održavanju “Tjedna borbe protiv tuberkuloze” u razdoblju od 1. do 8. kolovoza u 2017. godini

17.
a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o pravobranitelju za djecu
c) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

18. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za svibanj 2017. godine

19. Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2016. godinu

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1. Prijedlog stajališta za sastanke vijeća ministara:

a) Vijeće za vanjske poslove (FAC), 17. srpnja 2017. godine
b) Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. i 18. srpnja 2017. godine

2. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 18. svibnja 2017. godine, broj 2016/2096, u vezi s produbljivanjem prekogranične suradnje

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Radne skupine za pripremu kandidature Republike Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove u Republici Hrvatskoj, te prihvaćanju Prijedloga ponude Republike Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove u Republici Hrvatskoj
4. Prijedlog za mirno rješenje spora

5. Prijedlog za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

6. Upravni spor radi razrješenja dužnosti – davanje odgovora na žalbu Upravnom sudu u Osijeku

7.
a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu

8. Kadrovska pitanja

9. Informacije, pitanja i prijedlozi

Facebook Komentari