Vlada na zatvorenom dijelu sjednice o novim kadrovskim pitanjima

Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za drugu zajedničku sjednicu Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Vlada je također utvrdila stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 11. srpnja 2017. godine. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati na sastanku vijeća, kao i u drugim slučajevima kad je riječ o pregovaračkim pozicijama.

Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva de se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska.

Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Prihvaćeno je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017., za mjesec lipanj 2017. te usmeno Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.

Vlada je također prihvatila usmeno izvješće s pregledom zakonskih prijedloga iz Godišnjega plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu, s posebnim osvrtom na reformske prioritete.

Raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima:

Danijel Meštrić imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.
Razriješen je dosadašnji pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Nenad Šćulac. Novim pomoćnicima ministra zaštite okoliša i energetike imenovani su Anamarija Matak i Domagoj Validžić.

Pomoćnicom ministra pravosuđa imenovana je Sanda Kulić Makar.

Državnoj službenici Ines Milun koju je Vlada Republike Hrvatske ovlastila za obavljanje poslova glavne tajnice Ministarstva hrvatskih branitelja, kojoj istječe rok od šest mjeseci, ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva hrvatskih branitelja, s danom 5. srpnja 2017. do imenovanja glavnog tajnika spomenutog Ministarstva, temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Rolanda Čopa Vlada je imenovala pomoćnikom ravnatelja za analitiku i informatiku Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
Razriješeni su dosadašnja predsjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga centra za razminiranje, prof. dr. sc. Dijana Pleština te članovi Upravnoga vijeća: prof. dr. sc. Neven Budak, dr. sc. Goran Granić, mr. sc. Gordana Kovačević, Davor Bruketa, Ines Krajčak, mr. sc. Jasna Ognjanovac i Viktor Koprivnjak. Novom je predsjednicom Upravnoga vijeća Hrvatskoga centra za razminiranje imenovana Đurđa Adlešič, a članovima, kao predstavnicima nadležnih ministarstava, Hrvatskog Crvenog križa, radnika i iz reda uglednih građana, imenovani su: dr. sc. Damir Trut, mr. sc. Jasna Ognjanovac, Frane Tomičić, Krešimir Ivančić, Robert Markt, Domagoj Plemenčić, Mate Granić i Marinko Krešić.

Opozvan je dosadašnji predstavnik Vlade Republike Hrvatske u Povjerenstvu Gospodarsko-socijalnog vijeća za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava Ivan Crnčec te zamjenik predstavnika Bojan Bugarin. Novim predstavnikom Vlade u tom povjerenstvu imenovan je mr. sc. Josip Salapić, a zamjenicom predstavnika Mirela Fučkar, kao predstavnici Ministarstva pravosuđa.

Opozvana je dosadašnja predstavnica Vlade Republike Hrvatske u Povjerenstvu Gospodarsko-socijalnog vijeća za socijalnu politiku, prim. dr. sc. Delfa Radić-Krišto, te je novim predstavnikom Vlade u spomenutom Povjerenstvu imenovan Tomislav Dulibić, kao predstavnik Ministarstva zdravstva.

Facebook Komentari