Europska komisija uputila Hrvatskoj pet reformskih preporuka, Plenković zadovoljan

Preporučuje se da se do rujna ove godine pojača proračunsko planiranje i višegodišnji proračunski okvir, uključujući i jačanje neovisnosti i mandata Povjerenstva za fiskalnu politiku, tijela zaduženog za praćenje provedbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti. U sklopu prve preporuke traže se i prvi koraci u uvođenje poreza na imovinu na temelju njezine vrijednosti. Također se traži jačanje okvira za upravljanje javnim dugom, uključujući godišnje dopune strategije za upravljanje dugom.

Druga preporuka uključuje obeshrabrivanje ranog umirovljenja, ubrzanje prelaska na kasniji odlazak u mirovinu, usklađivanje mirovinskih odredbi za pojedine kategorije s općim mirovinskim pravilima. U trećoj preporuci Komisija traži ubrzanje reforme obrazovnog sustava te poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle, posebice starijih radnika, niskoobrazovanih i dugotrajno nezaposlenih.

Kao četvrtu preporuku Komisija navodi smanjenje rascjepkanosti i poboljšanje funkcionalne raspodjele nadležnosti u javnoj upravi kako bi se poboljšala efikasnost i smanjile teritorijalne razlike u pružanju javnih usluga. U konzultacijama sa socijalnim partnerima treba uskladiti okvir za plaće u javnom sektoru i javnim uslugama.

U petoj preporuci traži se ubrzanje privatizacije državnih poduzeća i ostale državne imovine i poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima, zatim znatno smanjenje administrativnih troškova za poduzeća, uklanjanje restrikcija koje otežavaju pristup i praksu reguliranim profesijama te profesionalnim i poslovnim uslugama, prenosi HRT.

Specifične preporuke za zemlje (CSR) su zapravo smjernice koje Komisija izrađuje sukladno potrebama svake zemlje članice u pogledu poticanja stvaranja radnih mjesta, rasta i investicija, uz istodobno očuvanje zdravih javnih financija.

Ove preporuke Europske komisije predsjednik Vlade Andrej Plenković nazvao je potvrdom da je Hrvatska na dobrom putu, a smatra da su preporuke koje je Komisija dala na tragu su promišljanja u Vladi.

To je potvrda da su Vlada, potpredsjednica Vlade, ministar financija, odradili izvrsno svoj posao i još jedan dokaz da je Hrvatska na dobrom putu’, izjavio je Plenković.

Facebook Komentari