Ministarstvo kulture odobrilo 735.000 kn za očuvanje kulturne baštine na području općine Brinje

Izvor: Dražen Prša

Piše: Dražen Prša/Ana Manjerović

Ministarstvo kulture donijelo je odluku o odobrenju programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini.
Brinju su odobreni sljedeći programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima:

Kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Brinju, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 100.000 kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve;

Kapela sv. Vida, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 100.000 kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve,
Mlin vretenaš u Brinju, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 60.000 kuna za nastavak radova na obnovi mlina,
Stari grad Sokolac, prijavitelj Općina Brinje – odobreno 50.000 kuna za nastavka radova u unutrašnjosti kapele Presvetog Trojstva.

Stari grad Sokolac, prijavitelj Hrvatski restauratorski zavod – odobreno 200.000 kuna.

Crkva sv. Preobraženja Gospodnjeg u Brinju, prijavitelj Srpska pravoslavna crkvena općina Drežnica – odobreno 100.000 kuna.

Ministarstvo je donijelo odluku i o programima zaštite na pokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini te je Općini Brinje odobreno 60.000,00 kn za konzervaciju i restauraciju oltara sv. Vida (18./19. st.) koji se nalazi u Kapeli sv. Vida.

Od programa arheološke baštine Brinju je odobreno 60.000,00 kn za arheološko istraživanje palasa Starog grada Sokolac, prijavitelj Hrvatski restauratorski zavod.

Osim tog, još ranije su odobrena sredstva i iz područja kulturno umjetničkog amaterizma za 2017. godinu te je KUD-u Brinje odobreno 5.000,00 kn za organizaciju 2. smotre folklora „Nad Gradinom misečina sija“.

Facebook Komentari