Aleksić: Ovo bi se dogodilo s vašim kamatama kad bi HDZ i MOST donijeli zakon za početne fiksne marže

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić objasnio je što bi se konkretno dogodilo kada bi MOST i HDZ donijeli zakon za početne fiksne kamatne marže.

ŠTO BI DONIO ZAKON ZA POČETNE FIKSNE MARŽE…

Malo ću zornije prikazati što bi donošenje zakona za početne fiksne kamatne marže donio dužnicima koji su svoje kredite s promjenjivim kamatnim stopama ugovorili prije 2013, s tim da su to vrlo grubi podaci koji će se ponešto razlikovati od slučaja do slučaja.

Kao primjer uzeo sam početnu kamatnu stopu 6% u euro kreditu i početnu kamatnu stopu 5% u CHF kreditu.

Ovisno o godini kada je kredit podignut, fiksna marža u euro kreditu s početnom kamatnom stopom 6% iznosila bi od 3,2 do 3,9 – što bi značilo da bi se kamatne stope u kreditima ugovorenim prije 2013. danas kretale u rasponu od 3,1 do maksimalno 3,8%, a to se odnosi i na nove euro kredite konvertirane iz CHF kredita.

Za dužnike koji nisu konvertirali svoje CHF kredite odnosno koji su još uvijek u CHF kreditima, za CHF kredite ugovorene s početnom kamatnom stopom 5% fiksne marže bi se kretale od 3% do 4,2%, a to znači da bi se danas kamatne stope kretale u rasponu od 2,5% do ograničenja 3,23%.

Naravno, ako je netko imao početne kamatne stope više ili niže od primijenjenih u primjeru, on bi imao manju ili veću maržu ovisno o tome koliko postotnih bodova je početna kamatna stopa manja ili veća od ovoga primjera. Za kunske kredite nemam podatke o vrijednostima kamata na oročene depozite, pa ne mogu dati primjer.
Čekamo kalkulaciju HNB-a koja će biti točnija od mojeg primjera.

Facebook Komentari