VIDEO Plenkoviću je žao što sutra ne može na utakmicu s Ukrajinom, ali je apelirao na sve da bude bez izgreda

Sjednica Vlade Republike Hrvatske u Banskim dvorima.

Premijer Andrej Plenković pozvao je navijače da sportski i fer navijaju na sutrašnjoj kvalifikacijskoj utakmici s Ukrajinom za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 2018. godine u Rusiji a Hrvatski nogometni savez (HNS) i ostale institucije da vode računa o uspješnoj organizaciji utakmice.

Hrvatska sutra na stadionu u Maksimiru igra kvalifikacijsku utakmicu s reprezentacijom Ukrajine, a Plenković je tim povodom apelirao na sve hrvatske navijače i “sve one koji žele dobro našoj zemlji i uspjeh hrvatskom nogometu da ta utakmica prođe u kulturnom, lijepom, sportskom, fer ozračju bez ikakvih izgreda, bez huliganizma”.

“Da sport bude ono što treba biti, a to je ugoda i prigoda za sve naše ljude da sportski navijaju za Hrvatsku, našu reprezentaciju i igrače koji su nam puno puta donijela jako puno veselja”.

Apelirao je i na HNS i sve institucije “da vode računa o sigurnosti i uspješnoj organizaciji ovog važnog događaja”.

“Očekujem da tu poruku odgovornosti svi zajedno prihvatimo i da sve prođe u najboljem redu”, zaključio je premijer.

Plenković je pritom izrazio žaljenje jer neće nazočiti utakmici s obzirom na to da će u petak i subotu u Rimu sudjelovati na sastanku šefova država i vlada posvećenom 60. obljetnici Rimskih ugovora.

Vlada je na sjednici prihvatila Smjernice politike državnih potpora za razdoblje od 2017. do 2019. godine, čije je glavno obilježje obveza smanjivanja sektorskih potpora, koje su i dalje prevladavajuće u Hrvatskoj, odnosno povećavanja tzv. horizontalnih potpora.

Premijer Andrej Plenković je na samom početku sjednice izrazio sućut zbog terorističkog napada u Londonu i napomenuo kako treba voditi računa o sigurnosti i suradnji u borbi protiv terorizma.

Osvrnuo se i na otvorenje novog terminala Zračne luke Franjo Tuđman. Ovakva zračna luka ima sve kapacitete da postane pravi ‘hub’ za ovaj dio Europe, rekao je Plenković i zahvalio svim prethodnim vladama koje su sudjelovale u realizaciji projekta.

Težimo da se osigura likvidnost kompanije, da se napravi restrukturiranje i dugoročna održivost i vodimo dijalog sa svim relevantnim sudionicima, kratko je Plenković komentirao situaciju oko Agrokora.

Ministar financija Zdravko Marić pojasnio je da se smjernicama trebaju voditi davatelji državnih potpora pri planiranju i donošenju novih prijedloga dodjele državnih potpora. Potom Ministarstvo financija, u skladu sa zakonom, daje mišljenje o usklađenosti sa smjernicama. To se, dodao je, ne odnosi na jedinice lokalne uprave i samouprave, jer one imaju svoje proračune.

Smjernicama se navode opći i posebni ciljevi dodjele državnih potpora čijim ostvarenjem davatelj treba težiti, a kao najpoželjnije ističu se potpore horizontalne prirode, i to, kako je u skladu s praksom Europske unije, potpore za istraživanje i razvoj, inovacije, zaštitu okoliša, usavršavanje i zapošljavanje, istaknuo je Marić.

Naglasio je i kako, prema Smjernicama, davatelji potpora trebaju osobito pažljivo postupati pri dodjeli onih potpora koje po svojoj prirodi imaju negativniji učinak na tržišno natjecanje, a to su prije svega sektorske potpore.
Njihov iznos i učestalost dodjele u ovom razdoblju do 2019. treba smanjiti na najmanju moguću mjeru, rekao je Marić te iznosio podatak kako su u EU 2014. godine sektorske državne potpore, činile tek oko 8 posto dodijeljenih državnih potpora industriji i uslugama (bez sektora željeznica), dok su u Hrvatskoj u istom razdoblju bile na razini od čak 72 posto.

U saborsku je proceduru sa sjednice Vlade upućen i prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane, te Švicarske Konfederacije s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima.

Osnovno pitanje koje se uređuje ovim zakonskim prijedlogom, pojasnio je ministar financija, odnosi se na borbu protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima ugovornih strana. Sporazum predviđa i jačanje administrativne pomoći u tim područjima te pružanje uzajamne pravne pomoći koja obuhvaća traganje i privremeno oduzimanje, osobito u slučajevima krijumčarenja te utaje u području neizravnog oporezivanja, posebno carina i trošarina. Marić je kazao i da je riječ o sporazumu koji je potpisan još u listopadu 2004. godine, no još nije stupio na snagu jer sve potpisnice još nisu provele unutarnje pravne postupke. No, temeljem danih izjava država, potpisnice obvezuje na primjernu od travnja 2009. godine.

Za stambeno zbrinjavanje branitelja 50 stanova

Ministri su usvojili i odluke temeljem kojim Vlada prenosi ukupno 50 stanova s kojima su do sada upravljala ministarstva obrane I državne imovine na upravljanje Ministarstvu hrvatskih branitelja, a za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i stradalnika iz Domovinskog rata.

Ministarstvo hrvatskih branitelja, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na Listi prvenstva za stambeno zbrinjavanje ima oko 12 tisuća zahtjeva, od kojih je oko tri tisuće zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dodjelom stana.

Caritasu Križevačke eparhije Vlada je, pak, odobrila jednkratnu pomoć, a potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić pojasnila je kako se radi o 3,7 milijuna kuna vrijednim prehrambenim proizvodima iz Robnih rezervi. Pomoć se dodjeljuje u povodu Uskrsa, a Caritas Križevačke eparhije preraspodijelit će se ostalim karitativnim i vjerskim udrugama, kazala je Dalić.

Premijer Andrej Plenković najavio je da će u petak i subotu u Rimu sudjelovati na sastanku čelnika država članica EU-a u povodu 60. obljetnice Rimskog ugovora, kojim su udareni temelji današnje Europske unije. Sastanak će biti posvećen budućnosti Unije, u trenutku kada je napušta Ujedinjeno Kraljevstvo. Dodao je da će sastanak završiti Rimskom agendom – planom za budućnost Unije. Hrvatsko je stajalište da treba pokazati odgovornu i važnu poruku da se treba ravnopravno gledati na sve članice, unatoč “Europi više brzina”, rekao je. Najavio je da će u petak popodne izaslanstvo primiti i papa Franjo.

Dnevni red otvorenog dijela 27. sjednice:

1. Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017. – 2019.

2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3. Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije

4. Prijedlog uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite

5. Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja

6. Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske s Ministarstva obrane na Ministarstvo hrvatskih branitelja

7. Prijedlog odluke o prodaji strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% S

8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Poslovanje

10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju društvenog doma u Gatu

11. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru

12. Izvješće o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2015. godini

13. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za siječanj 2017. godine

14. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

14.1. Ivane Ninčević-Lesandrić, u vezi s radom sportskih inspekcija na terenu, te izradom Nacionalne strategije za sport

14.2. Branka Hrga, u vezi s izmjenom Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

14.3. Tomislava Panenića, u vezi s poduzetim aktivnostima Ministarstva vanjskih i europskih poslova po pitanju zagađenja u Slavonskom Brodu uzrokovanog radom Rafinerije nafte Brod

14.4. Kažimira Varde, u vezi s ukidanjem doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje umirovljenicima

14.5. Joška Klisovića, u vezi sa Zahtjevom Bosne i Hercegovine za reviziju presude za genocid, te zaštitom hrvatskih nacionalnih interesa u slučaju produbljivanja krize u Bosni i Hercegovini

14.6. Željka Lenarta, u vezi s privatizacijom društva Petrokemija d.d., Kutina

14.7. Peđe Grbina, u vezi s imenovanjima posebnih savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske i članova Vlade Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 27. i 28. ožujka 2017. godine

2. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu

3. Kadrovska pitanja

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Facebook Komentari