Aleksić o genijalnom sucu iz Pazina koji je povećao kaznu za banku

Zastupnik Snage Goran Aleksić objavio je odluku suda u Pazinu.

PREKRŠAJNI SUDAC U PAZINU OPALIO PLJUSKU VISOKOME PREKRŠAJNOM SUDU TEŠKU 150 000 KN, POTENCIJALNO 9 DO 25 MILIJARDI KUNA

Nakon što je VPS prihvatio žalbu banke na kaznu od 100 000 kn, pa dao upute kako on vidi prekršaj, da ga nema ako je banka samovoljno odredila maržu i onda obavijestila o tome tužitelja oštećenika, sudac Prekršajnog suda u Pazinu nije prihvatio tumačenje VPS-a da bi obavijest banke bila dovoljna za izvršenje zakonske obveze i povećao je kaznu na 150 000 za OTP! Došao sam do presude, uskoro ću više o tome, sada nemam vremena. Genijalni sudac Prekršajnog suda u Pazinu jasno i glasno kaže u presudi da ono što VPS tvrdi nije točno, da je duh prekršajne odredbe UGOVARANJE, a ne puko obavještavanje o vlastitoj samovolji, pa povećava već dosuđenu kaznu 100 000 kn na 150 000 kn – ima nade za naše sudstvo, ima… Ima Radovana Dobronića na više mjesta. Ima!
Treba li ponoviti – kada bi baš svi oštećenici tužili banke zbog neugovaranja marži, i kada bi presude bile pozitivne, banke bi morale u državni proračun platiti najmanje 8 milijardi kuna, a odgovorne osobe dodatnih milijardu kuna!,
kaže Aleksić.

Facebook Komentari