Vlada kadrovirala za zatvorenom dijelu sjednice: Dalić u NN, HRAST u vjeronauk

Evo koje je odluke Vlada donijela na zatvorenom dijelu današnje sjednice.

Na zatvorenom dijelu današnje 26. sjednice, Vlada je usvojila stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 21. ožujka 2017. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku vijeća ministara, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka vijeća je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati RH. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je utvrdila odgovore Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 24. siječnja 2017. godine i to na broj: 2017/0101 i 2017/0108, u vezi sa sadnicama, 2017/0102, u vezi s plastičnim vrećicama, 2017/0103, u vezi s kvalitetom zraka, 2017/0104, u vezi s državljanima trećih zemalja, 2017/0105, u vezi s lučkim uređajima, 2017/0106, u vezi s kaznenim postupkom2017/0107, u vezi s alternativnim gorivima te 2017/0109, u vezi s tržišnim natjecanjem. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Dana je suglasnost Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći.

Vlada se očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 121/16) i članka 13. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12 i 121/16). Vlada predlaže Ustavnome sudu da ne prihvati navedene prijedloge. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.

Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i ispunjavanju preduvjeta.

Usvojen je Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu, s posebnim osvrtom na reformske prioritete.

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Pomoćnicama ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta imenovala je mr. sc. Ivanu Soić i Natašu Kulakowski Kramarić. Vlada je ovlastila državne službenike za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u županijama, do imenovanja predstojnika Ureda državne uprave u županijama na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci, s danom 21. ožujka 2017. i to: Baldu Pušića u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Branimira Posavca u Međimurskoj županiji, Đurđu Babić u Požeško-slavonskoj županiji, Ljerku Jović-Mikor u Varaždinskoj županiji, Katarinu Boljevčan u Virovitičko-podravskoj županiji i Ivu Gregova u Zadarskoj županiji. S danom 28. ožujka, Vlada je ovlastila državne službenike za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u županijama, do imenovanja predstojnika Ureda državne uprave u tim županijama, na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci i to Katu Lerotić u Sisačko-moslavačkoj županiji te Gorana Bošnjaka u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Dr. sc. Martina Dalić imenovana je članicom Glavne skupštine društva Narodne novine d.d., koja predstavlja Vladu Republike Hrvatske.

Razriješeni su dosadašnja predsjednica i članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka Anka Mrak-Taritaš, mr. sc. Ljerka Marić, Hrvoje Dokoza, mr. sc. Leda Lepri, Viktor Koprivnjak, dr. sc. Marko Lončarević, mr. sc. Blaženka Mičević, Miljenka Kuhar, Sanja Šaban, Goran Basarac, dr. sc. Danko Markovinović, Žaklina Čizmović, Lukša Čičovački, doc. dr. sc. Nenad Leder, Damir Delač, Tanja Pušelj Ostroški te Robert Paj. Novim predsjednikom i članovima Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao predstavnike nadležnih ministarstava i institucija,Vlada je imenovala dr. sc. Milana Rezu za predsjednika, a novim članovima mr. sc. Ljerku Marić, Darija Matanovića, Bernarda Gršića, Draganu Zovko, Dražena Antolovića, Lanu Bogdan, dr. sc. Tomislava Sokola, mr. sc. Anušku Deranju Crnokić, Mladena Marosa, dr. sc. Damira Šanteka, Žaklinu Čizmović, Lukšu Čičovačkog, doc. dr. sc. Nenada Ledera, Damira Delača, Tanju Pušelj Ostroški i Roberta Paja.

Razriješeni su dosadašnji i imenovani novi supredsjedatelji i predstavnici u Mješovitim komisijama i povjerenstvima Republike Hrvatske i Katoličke crkve.

U Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja, razriješene su Sandra Artuković Kunšt, Jagoda Botički i Zdenka Pogarčić. Kao predstavnike nadležnih ministarstava u toj komisiji, Vlada je novom supredsjedateljicom imenovala Sanju Mišević, a novim predstavnicima: Jagodu Botički, Tomu Gallija, i Zdenku Pogarčić. U Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve, razriješeni su supredsjedateljica Ranka Saračević-Würth i predstavnica mr. sc. Vesna Jurić Bulatović. Novim supredsjedateljem Komisije imenovan je dr. sc. Ivica Poljičak, a predstavnicima Davor Trupković, Jagoda Botički i dr. sc. Tomislav Sokol.

U Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja, razriješeni su Igor Rađenović, Renata Duka, Mirjana Rađenović, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić te Tatjana Prenđa Trupec. Novim je supredsjedateljem tog povjerenstva imenovan Željko Tufekčić, a predstavnicima Igor Vidra, Karolina Ivanković, Stipe Mamić, Jagoda Botički i Zdravko Zrinušić.

U Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, razriješeni su Sandra Artuković Kunšt, Danica Damjanović, Renata Duka, Sonja Baretić, Vesna Goluža i Alen Čičak. Novom supredsjedateljicom toga povjerenstva, imenovana je Sanja Mišević, a predstavnicima Danica Damjanović, Zdenko Pajić, Vesna Goluža i Ivana Pintar.

U Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama, razriješeni su prof. dr. sc. Roko Andričević, Zdenka Čukelj i Marija Ivanković. Novim supredsjedateljem povjerenstva imenovan je mr. sc. Hrvoje Šlezak (HRAST), a predstavnicima Momir Karin, Ivan Milanović Litre i Davor Trupković.

U Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, Vlada je razriješila supredsjedateljicu Jagodu Botički te predstavnike Božidara Štubelja, Miljenka Fičora, Renatu Duku, Stašu Skenžića, Tatjanu Prenđu Trupec, Vesnu Jurić Bulatović, Danicu Damjanović, Vesnu Golužu i Alena Čička.

Novim je supredsjedateljem povjerenstva imenovan dr. sc. Mihovil Škarica te predstavnicima Marinko Papuga, mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Zdenko Pajić, Davor Trupković i dr. sc. Tomislav Sokol.

Vlada je u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta supredsjedateljem imenovala doc. dr. sc. Matka Glunčića, dr. sc. Tomislava Sokola, Ivana Milanovića Litru te Davora Trupkovića.

Vlada je, također, kao predstavnika po položaju, u sve navedene Mješovite komisije i povjerenstva Republike Hrvatske i Katoličke crkve, te Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, imenovala ravnatelja Ureda za odnose s vjerskim zajednicama.

Facebook Komentari