Gospodarstvo u fokusu – županije nositelji regionalnog razvoja

Piše: Dražen Prša

Hrvatska zajednica županija i tjednik Lider 3. ožujka organiziraju konferenciju “Gospodarstvo u fokusu” s glavnom temom “Županije – nositelji regionalnog razvoja” s ciljem poticaja svih sudionika – uprave, gospodarstvenika, krovnih institucija, predstavnika stranih veleposlanstava i stranih ulagača – surađuju i uspostavljaju nove modele partnerstva.

Konferencija bi trebala pokazati sve poznate i manje poznate mogućnosti gospodarskog napretka u županijama.

Kako građanima omogućiti djelotvornije usluge na lokalnoj razini, kako županije mogu preuzeti veću odgovornost za regionalni razvoj, koje su mogućnosti gospodarskog napretka u županijama, kako surađivati sa stranim ulagačima, samo su neke od važnih tema koje ćemo otvoriti.

Sadašnji stupanj funkcionalne i fiskalne decentralizacije u Hrvatskoj ne osigurava djelotvornu opskrbu svih građana kvalitetnim javnim dobrima i uslugama na lokalnoj razini, ne omogućuje ravnomjeran gospodarski razvoj zemlje i ne daje priliku građanima da sami odlučuju o neposrednoj životnoj okolini.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave raspolažu razmjerno malim prihodima, zbog čega također mogu malo utjecati na javne rashode.

Porezne autonomije za jedinice lokalne i regionalne samouprave gotovo nema, a porezni prihodi pod snažnim su utjecajem nositelja ekonomske politike na središnjoj razini. Porez na dohodak, najvažniji za jedinice lokalne i područne samouprave, vrlo je primjenjiv i znatno se smanjio u posljednje četiri godine.

Ipak, županijske razvojne agencije i županije s minimalnim troškovima za državni proračun izvlače najviše sredstava iz fondova Europske unije.

Funkcionalnom decentralizacijom županijama bi se prepustila mjerodavnost za mnogo područja, a ona je preduvjet za reformu fisklanih odnosa.

Sveobuhvatna reforma trebala bi revidirati sve aspekte odnosa između središnje vlasti s jedne strane i lokalne i regionalne samouprave s druge strane. Pritom županije žele preuzeti veći dio odgovornosti, mjerodavnosti i posla te zaista biti odgovorne za cjelovit regionalni razvoj.

U sklopu konferenciji biti će održana predavanja na temu pregleda investicijskih prilika s fokusom na županije i prilika za poboljšanje investicijske klime u regionalnoj samoupravi nakon kojih će biti održane panelne rasprave vezane na ove dvije teme.

Facebook Komentari