Haag: Predan zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid

U petak ističe rok do kada BiH mora predati zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu u postupku tužbe BiH protiv Srbije za genocid.

Delegacija BiH na čelu sa Sakibom Softićem danas je predala zahtjev u 15 sati.

“Aplikaciju ćemo predati danas u 15 sati; David Scheffer, Phon van den Biesen i ja”, kratko je za N1 kazao Sakib Softić prije predavanja zahtjeva.

Nakon što se zaprimi, registar suda u Haagu provjerava određene činjenice i rokove, zatim šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se očituje na zahtjev.

Vremenski rok za to nije određen, a Sud daje rok između 3 i 6 mjeseci.

Moguć je i odgovor BiH i nakon tog predpostupka zasjeda Vijeće suda koja će odlučiti o dopustivosti revizije presude na zahtjev BiH.

Facebook Komentari