Poništaj arbitraže zbog Barbića? On tvrdi da nije radio za MOL, stranka je bila INA, imenovala ga arbitrom

Glavni argument na kojemu Hrvatska temelji tužbu za poništenje presude Arbitražnog suda u sporu protiv MOL-a o upravljačkim pravima i izmjeni dioničarskog ugovora je sukob interesa u kojemu je bio jedan od trojice arbitražnih sudaca.

Pozivajući se na izvor u Vladi, Jutarnji list neslužbeno doznaje da je arbitar u sukobu interesa bio hrvatski član profesor Jakša Barbić. On je navodno prije nešto više od godinu dana bio arbitražni sudac u drugom postupku kada ga je za arbitra imenovao MOL, što je zatajeno hrvatskim članovima Uprave Ine.

Profesor Jakša Barbić sve demantira i navodi kako nije ni u kakvom sukobu interesa.

“Bio sam arbitar u jednoj međunarodnoj trgovačkoj arbitraži u kojoj je stranka bila INA koja me imenovala arbitrom, a ne MOL. Prema Vodiču za sukob interesa u međunarodnoj arbitraži, koji je u svijetu prihvaćen u praksi međunarodnih arbitraža, samo jedno takvo imenovanje od strane neke od stranaka u sporu u posljednje tri godine ne znači sukob interesa”, poručuje Barbić.

Facebook Komentari