Savjetovanje predstavnika regionalne samouprave: Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka

Piše: Dražen Prša

Prepoznajući značaj i potencijal lokalne i regionalne samouprave u cjelokupnom gospodarskom i društvenom razvoju Republike Hrvatske, Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija organizirala je informativno savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ 31. siječnja u prostorijama Hrvatske zajednice županija.

Uvodno se obratio Anto Rajkovača, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka, izražavajući zadovoljstvo zbog velikog broja okupljenih, osobito zbog toga što „se nalazimo u tranzicijskom vremenu u kojem nam izmiče trenutni pravni okvir i dolazi nova dimenzija – Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka kojom se pokušava ujednačiti postupanje svih dionika na europskom prostoru“.

Naglasio je i kako je Agencija za zaštitu osobnih podataka povodom Europskog dana zaštite podataka organizirala široku lepezu aktivnosti.

Najavio je premijeru edukativnog filma „Tko se to šali s mojim podacima?“ snimljenog u suradnji s Ravnateljstvom policije, Akademijom dramske umjetnosti iz Zagreba i Gradskim kazalištem Komedija.

Sanja Silaj Zelman, načelnica službe za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove fizičke osobe, govorila je o postojećem zakonskom okviru zaštite osobnih podataka, ističući kako „smisao zaštite osobnih podataka nije da se oni skrivaju u ladici, već da fluktuiraju u pravnom prometu“.

hrvatska zz savjetovanje

Gospođa Silaj Zelman okupljenima je prezentirala Opću Uredbu o zaštiti osobnih podataka Europskog parlamenta i Vijeća koja će se izravno primjenjivati u svim državama članicama pa tako i u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Pravno tijelo čija je glavna zadaća osigurati dosljednu primjenu Opće Uredbe u svim država članicama je Europski odbor za zaštitu osobnih podataka.

Opća uredba donosi značajne promjene, kako u ovlastima i poslovima Agencije tako i u ostvarivanju prava osoba čiji se osobni podaci obrađuju.

„Na Uredbi se radilo dugo i detaljno kako bi se dobio jedan propis za cijelu Europsku Uniju koji se direktno spušta na države članice i nije moguća improvizacija na razini na kojoj će se primjenjivati“, rekla je Zelman Silaj.

Glavni koordinator Službe za nadzor i središnji registar, Mirko Smilevski, govorio je o središnjem registru, definirajući ga kao „zbirku osobnih podataka dostupnu prema posebnim kriterijima, bilo centraliziranim, decentraliziranim, ili raspršenim na funkcionalnom ili zemljopisnom temelju i bez obzira na to da li je sadržana u računalnim bazama osobnih podataka ili se vodi primjenom drugih tehničkih pomagala ili ručno“.

Fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo koje utvrđuje svrhu i način obrade podataka je voditelj zbirke osobnih podataka. Svaka institucija koja broji preko 20 zaposlenika dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka te obavijestiti Agenciju o imenovanju. Svrha službenika za zaštitu osobnih podataka je upozoriti na moguće nepravilnosti i kršenja zakona u svojoj kompaniji ili instituciji.

Sudionici savjetovanja su se složili da su stekli dodatna znanja o zaštiti osobnih podataka, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka kao i primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka.(hrvzz.hr)

Facebook Komentari