Povjerenstvo pokrenulo postupak protiv M. Dalić, čini im se da je u potencijalnom sukobu interesa

Održava se sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na kojoj se, među ostalim, raspravljalo o predmetima vezanima uz ministricu gospodarstva, poduzetništva i obrta te potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić, saborske zastupnike Zorana Milanovića i Arsena Bauka te zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Većinom glasova donesena je odluka da se pokrene postupak da se utvrdi nalazi li se Martina Dalić u obavljanju dužnosti potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva u potencijalnom sukobu interesa prilikom donošenja odluka koje izravno ili neizravno mogu utjecati na ostvarivanje privatnih interesa zbog okolnosti da je njezin suprug član Uprave Ine.

Povjerenstvo je danas kao prvu točku dnevnog reda imalo:

1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-319/16, dužnosnica MARTINA DALIĆ, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrt.

Za pitanje ministrice Martine Dalić, radi ekonomičnosti postupka donesen je zaključak na temelju kojeg se prijave spajaju u jednu.

Ministrica je prijavljena da je u sukobu interesa, jer je njezin suprug, Niko Dalić, član Uprave Ine, a ona je članica tima Vlade koji se sastaju s Upravom Ine, primaju informacije o poslovanju kompanije, ali i koji vodi pregovore oko otkupa MOL-ova udjela u vlasništvu Ine.

Iz svega navedenog ne proizlazi da je Martina Dalić privatni interes svog bračnog druga stavila iznad javnog interesa niti da je obnašala javnu dužnost za ostvarivanje privatne koristi. Predstavlja potencijalni sukob interesa u kojima osoba ima ovlast sudjelovati u donošenju odluka koje imaju za rezultat donijeti privatnu korist, objavilo je Povjerenstvo.

Neposredno nakon stupanja na dužnost upitana na okolnost stupanja u sukob interesa, dužnosnica je istaknula da je za Inu zaduženo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te da će se izuzimati iz donošenja odluka. Međutim, iz postupaka proizlazi da se Dalić nije izuzela. Iz javnosti dostupnih podataka nije razvidno tko je donio odluku o otkupu Ine. Stoga nije poznato je li i na koji način Dalić u tome sudjelovala i jesu li na njezine odluke utjecali privatni interesi na obavljanje javne dužnosti, izvijestilo je Povjerenstvo.

Postoji privatni interes bračnog druga ministrice, budući da Vlada donosi strateške odluke vezane za kompaniju u kojoj radi.

Iz istupa ministrice Dalić razvidno je zagovaranje određenog načina situacije, oko otkupa vlasničkih udjela od MOL-a od strane RH, a dužnosnica je iz onog što smo prikupili vezano za raspravu o ovom predmetu upravljala situacijom potencijalnog sukoba interesa.

Postoji privatni interes bračnog druga dužnosnice u trgovačkom društvu donosi odluke. Moglo bi se zaključiti da potencijalni sukob interesa kontinuirani postoji sad i mogao bi postojati u budućnosti. Dužnosnica iz ovoga što smo prikupili nije na primjeren način upravljala tom situacijom potencijalnog sukoba interesa, kazali su iz Povjerenstva.

Kao što često ističemo da je obaveza svakog dužnosnika da pristupa objektivno i nepristrano, to je zadaća i tijela koje zakonom ima propisane javne zadaće, pa tako i mi. Iz dosad prikupljenih podataka ne proizlazi da je Martina Dalić koristila svoje javne ovlasti za ostvarivanje interesa svog supruga. Taj sukob interesa nije realiziran, međutim, slažem se da situacija, dok god dužnosnica Dalić obavlja funkciju potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, a njezin suprug član Uprave Ine, trajno postoji mogućnost sukoba interesa. Privatni interes postoji, on je prije svega financijske prirode. Na godišnjoj razini za 2015. iznosio je 698.756 kuna, a u 700.703,50 kuna. Posebno je važno naglasiti da javni interes transparentnost, objektivnost i nepristranost donošenja odluka, kazala je predsjednica Povjerenstva, Dalija Orešković.

Prijedlog odluke pokreće se postupak radi utvrđvanja nalazi se Martina Dalić u sukobu interesa zbog okolnosti da njezin suprug obavlja funkciju člana Uprave Ine te je li u obavljanju dužnosti, sudjelovanjem u procesu donošenja političkih odluka što se tiče otkupa Ine od MOL-a prekršila dužnost.

Povjerenstvo pokrenulo i postupak protiv Milanovića u jednom slučaju, protiv Bauka nije, a Bandić….

Na povjerenstvu kod Dalije Orešković sama zvučna imena: M. Dalić, Z. Milanović, M.Bandić, bankari – čudo jedno

Facebook Komentari