Ministarstvo odgovorilo Jokiću i bivšim članovima Ekspertne skupine oko kurikuluma

Ministarstvo znanosti na svojim je mrežnim stranicama objavilo odgovor vezano uz Komentar bivše Ekspertne radne skupine na Izvješće Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja.

Poštovani gospodine dr. sc. Borise Jokiću i poštovani članovi bivše Ekspertne radne skupine,

zahvaljujemo na Vašem dopisu od 29. prosinca 2016. i dostavljenom Komentaru Ekspertne radne skupine, koja je djelovala u razdoblju od veljače 2015. do lipnja 2016., na Izvješće Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja.

Slijedom dostavljenoga organizirali smo 3. siječnja 2017. sastanak sa suradnicima i supredsjednicima Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja te ih upoznali sa sadržajem Komentara bivše Ekspertne radne skupine.

Dana 4. siječnja zaprimili smo Zaključak Rektorskoga zbora Republike Hrvatske i dopis kojim se očituje na Izvješće Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja.

O radu na cjelovitoj kurikularnoj reformi izvijestili su nas sljedeće: „Rektorski je zbor RH je na svojoj sjednici u ak. god. 2016./2017. održanoj 4. prosinca 2016. godine u Mostaru jednoglasno prihvatio Izvješće Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja koji je podnijela njegova predsjednica, prof. dr. sc. Dijana Vican. Rektorski zbor RH je mišljenja da je u procese i povjerenstva vezano uz reformu obrazovanja potrebno uključiti institucionalno izabrane predstavnike sveučilišta te da je u cilju uspješnog provođenja cjelovite kurikularne reforme potrebno izraditi SWOT analizu te napraviti plan u kojem treba jasno precizirati postojeće stanje te njezine ciljeve i očekivanja. Ljubazno molimo da pri donošenju konačnih odluka uzmete u obzir ovaj zaključak Rektorskog zbora.“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svom radu, pa tako i u provedbi cjelovite reforme naobrazbe prihvaća različitost mišljenja i stavova u pogledu na određena pitanja. Naglašavamo kako su uključivost, pluralizam i međusobno uvažavanje načela rada za koja su se opredijelili Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Zahvalni smo stoga bivšoj Ekspertnoj radnoj skupini, Povjerenstvu za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja te Rektorskom zboru na radu i zanimanju jer je obrazovanje prevažna stvar da bi se odluke jednostrano provodile. U skladu s programskim načelima Vlade o pluralnosti i uključivosti, potrebno je za reformu naobrazbe poći od „preklapajućega konsenzusa“, minimalnoga okvira suglasnosti različitih sastavnica društva. Odgoj i naobrazba odnose se na temeljno pravo svakoga pojedinca, ali su u osnovi stvar svih građana i društva u cjelini.

U svjetlu navedenoga, nastojat ćemo, uz dužno uvažavanje svjetonazorskih razlika i pluralizam mišljenja, doći do demokratskoga okvira i zajedništva društva u pogledu na odgoj i obrazovanje. Namjera nam je u idućim koracima uključiti i uvažiti relevantne dionike kako bi važni reformski proces naobrazbe imao dugoročnu stabilnost i kako ne bi bio ovisan o preferencijama pojedinih političkih i interesnih krugova.

Jokić danas poslao medijima svoje primjedbe

Ekspertna radna skupina za provođenje Cjelovite kurikularne reforme, koja je djelovala od siječanja 2015. do lipanj 2016., analizirala je Izvješće Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja te poslala medijima svoje priopćenje.

“Ovaj se komentar temelji isključivo na dijelovima Izvješća koji se odnose na Cjelovitu kurikularnu reformu, rad Ekspertne radne skupine čiji smo bili članovi i rad ostalih tijela u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Također komentar je ograničen samo na dio Izvješća pod naslovom ‘Raščlamba Strategije i Akcijskoga plana za provedbu Strategije'”, priopćio je Boris Jokić medijima ispred Ekspertne radne skupine.

“Premda autori izvješća na str. 5. navode da su “utvrđene sljedeće činjenice”, Izvješće se ne zasniva na objektivno utvrđenim činjenicama, već obiluje netočno prikazanim informacijama, neistinama te neprimjerenim iskazivanjem stavova bez konzultiranja svih dokumenata i komunikacije s velikim brojem osoba uključenih u rad na Cjelovitoj kurikularnoj reformi u razdoblju od siječnja 2015. do lipnja 2016. godine”, upozorava Jokić.

“Osim netočno prikazanih informacija, neistina te neprimjerenih iskaza stavova, Izvješće ne uključuje različite dokumente i odluke važne za provođenje Cjelovite kurikularne reforme. Gotovo je nevjerojatno da se u Izvješću uopće ne spominje Odluka o osnivanju Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme koju je 11. ožujka 2016. donio Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Predrag Šustar kao niti jedna odluka, dokumentacija i korespondencija između Ministarstva i Ekspertne radne skupine u razdoblju od 29. siječnja 2016. do 19. lipnja 2016. U 11 stranica teksta uočeno je 23 krupne i brojne manje pogreške i nedorečenosti”, istaknuo je.

“Neprofesionalnom, nekolegijalnom i nečasnom smatramo činjenicu da tijekom rada na izradi Izvješća niti jedan član Ekspertne radne skupine nije upitan za moguća pojašnjenja događaja vezanih uz rad na Cjelovitoj kurikularnoj reformi, dokumentaciju i davanje dodatnih uvida u rad. U ovom obliku ovaj dio Izvješća vrijeđa rad preko 500 stručnjaka, ugrožava osobni i profesionalni integritet svih uključenih u rad na Cjelovitoj kurikularnoj reformi, Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije kao i integritet odgoja, obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj”, naglasio je Jokić.

Jokić stoga navodi kako traže zbog svega navedenoga, a ‘ponajviše zbog neobjektivnosti, netočnosti, iznesenih neistina, nepotpunih informacija, netočnih prikaza, insinuacija i neprimjerenih iskaza stavova’, kako su ljubazno zamolili ministra znanosti i obrazovanja Pavu Barišića da ‘navedeno Izvješće u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje činjenica (str. 5.-16.) odbaci i ukloni s mrežnih stranica Ministarstva’.

“U suprotnome, zadržavamo pravo na sve moguće načine zaštititi rad preko 500 stručnjaka, osobni i profesionalni integritet svih uključenih u rad na Cjelovitoj kurikularnoj reformi”, napisao je.

“Također smatramo da Izvješće zasnovano na neistinama, lažima i iskrivljenim činjenicama nije korak k razvoju pluralizma, demokratičnosti i europske perspektive kojoj teži Vlada Republike Hrvatske pod vodstvom premijera Andreja Plenkovića niti može pomoći u nastavku provođenja Cjelovite kurikularne reforme i Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije”, stoji u priopćenju kojeg potpisuju Boris Jokić, Branislava Baranović, Suzana Hitrec, Branka Vuk, Ružica Vuk, Zrinka Ristić Dedić i Tomislav Reškovac.

Facebook Komentari