Dobri podaci: Hrvatska bilježi najveći broj izdanih građevinskih dozvola u nekoliko godina

U rujnu je izdano 767 građevinskih dozvola (605 za zgrade i 162 za ostale građevine) s predviđenom vrijednošću radova od 3,6 milijardi kuna. Riječ je o izuzetno visokim mjesečnim ostvarenjima pa je tako broj izdanih građevinskih dozvola najviši od svibnja 2012. godine, dok je predviđena vrijednost radova najviša od prosinca  2011. godine. U rujnu je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, broj izdanih građevinskih dozvola povećan za 30,2%, uz rast predviđene vrijednosti radova za 110,0%. Time je nastavljena tendencija međugodišnjeg rasta broja izdanih građevinskih dozvola čiji se kontinuitet, s izuzetkom ožujka ove godine, proteže na posljednjih jedanaest mjeseci. Rast broja dozvola dosad nije bio prikladno praćen rastom predviđene vrijednosti radova zbog skromne vrijednosti radova na ostalim građevinama. U posljednja se dva mjeseca situacija promijenila visokim rastom vrijednosti infrastrukturnih radova koja je udvostručena u odnosu na onu bilježenu u tim mjesecima prošle godine. Očito se uz nastavak visoke dinamike izdavanja broja građevinskih dozvola za infrastrukturne projekte povećava i obujam većih, odnosno vrjednijih investicijskih radova.

U takvim je okolnostima u prvih devet mjeseci ove godine ukupno izdano 5 556 građevinskih dozvola s predviđenom vrijednošću radova od 15,7 milijardi kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj izdanih dozvola povećan je za 23,7% (21,6% kod dozvola za zgrade i 33,8% kod dozvola za ostale građevine), dok je u njima predviđena vrijednost radova porasla za 13,3% (za 7,2% kod zgrada i za 25,6% kod ostalih građevina). Time se ovogodišnji devetomjesečni kumulativ broja izdanih dozvola, nakon niza godina krize, oporavio na razinu iz istog razdoblja 2012. godine, dok se istodobno predviđena vrijednost radova kreće na razini iz prvih devet mjeseci 2011. godine.

Oporavak sklonosti ulaganju vidljiv je i u stanogradnji u kojoj broj izdanih dozvola za stanove na godišnjoj razini kontinuirano raste u posljednjih šest mjeseci. U rujnu su izdane 1 084 građevinske dozvole za izgradnju stana, što predstavlja najveći broj mjesečno izdanih dozvola od veljače 2012. godine. Naznake oporavka stanogradnje sugerira činjenica da je u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine izdano 31,4% više građevinskih dozvola za stanove, s 26,8% većom korisnom površinom stanova.

Kontinuitet rasta broja izdanih građevinskih dozvola kojem se u posljednje vrijeme pridružio i rast predviđene vrijednosti građevinskih radova nagovješćuje nastavak oporavka građevinske aktivnosti u narednom razdoblju, i u radovima na zgradama, i u radovima na ostalim građevinama. S obzirom na visok multiplikativni učinak građevinarstva na ostale gospodarske djelatnosti, to će pridonijeti dinamiziranju ukupnoga gospodarskog rasta.

Facebook Komentari