HGK komentar: Ovogodišnji maloprodajni promet kontinuirano raste

Prema izvornim podatcima, nominalni je promet u trgovini na malo u rujnu bio 3,5% veći (a prema kalendarski prilagođenima jednako toliko) u odnosu na rujan 2015. godine. Strukturno gledano, taj je rast rezultat godišnjega povećanja u devet od ukupno deset trgovačkih struka.

Najveći rast nominalnoga prometa u promatranome mjesecu zabilježen je u trgovačkoj struci „motorna vozila, dijelovi i pribor za motorna vozila, motocikli i dijelovi“ 14,6% (11 mjeseci rasta) i „audio i video oprema, željezna roba, boje i staklo, električni aparati za kućanstvo, namještaj i drugi proizvodi za kućanstvo“ 6,5% (trend rasta od kolovoza 2014. godine). Pored navedenih, rast je zabilježen i u strukama „ostale nespecijalizirane prodavaonice“ 6,1% (13 mjeseci rasta), „ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi“ 6% (od lipnja 2015. samo jedan pad), „računalna oprema, knjige i novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama“ 4,7% (godina dana rasta), „specijalizirane prodavaonice živežnim namirnicama“ 4% (dva mjeseca rasta), „nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama“ 3,1% (od kraja 2014. samo jedan pad), „tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi“ 1,6% (18 mjeseci rasta) te u struci „motorna goriva i maziva“ 1,3% (prvi godišnji rast nominalnoga prometa još od srpnja 2014. godine, među ostalim u rujnu ove godine najniži godišnji pad cijena goriva od kraja 2014. godine). Jedini godišnji pad nominalnoga prometa zabilježen je u trgovačkoj struci „ostala trgovina na malo izvan prodavaonica“ 4% (u posljednjih sedam mjeseci samo jedan rast).

U prvih devet mjeseci ove godine nominalni je promet u trgovini na malo bio 2,1% veći u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Uz pad maloprodajnih cijena (cijene dobara bez električne energije i distribucije vode) od 2,1%, maloprodajni je promet, prema izvornim podatcima, realno bio 4,3% (prema kalendarski prilagođenim podatcima oko 3,7%) veći u odnosu na prvih devet mjeseci 2015. godine. Ipak, razina je realnog prometa u prvih devet mjeseci ove godine manja za 11,6% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine.

Ovogodišnji rast realnog prometa u rujnu samo je nastavak pozitivnog trenda koji traje još od rujna 2014. godine. Takav trend djelomično je rezultat poboljšanja potrošačkog optimizma (koje se bilježi od listopada 2014. godine s izuzetkom ljetnih mjeseci ove godine) i promjene u oporezivanju dohotka (početkom 2015. godine). Očekujemo da će se u posljednjem ovogodišnjem tromjesečju nastaviti pozitivna kretanja te da će promet na razini ove godine biti veći za oko 3,2% u odnosu na prošlu godinu.

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića: „Ovogodišnji promet u trgovini na malo karakterizira rast, na što pozitivno utječe poboljšanje indeksa pouzdanja potrošača te rast prosječne plaće. Očekujemo da bi ove godine maloprodajni promet mogao porasti za najmanje 3,2% u odnosu na prošlu godinu.“

Facebook Komentari