Aleksić odmah ujutro traži stanku u Saboru, sudovi donose protupravne odluke u korist banaka

Sutra u nastavku sjednice Sabora odmah ujutro tražim stanku da bih progovorio o presudi EU suda C-49/14 u kontekstu izmjena Ovršnoga zakona te o aktivnostima na prekršajnim sudovima, na kojima ništa nije jasno, a izgledalo je da sve glatko ide prema kažnjavanju banaka. Nakon što je pravnik HNB-a u Saboru ustvrdio kako banke rade po zakonu, nakon što VPS vraća prvostupanjske presude protiv banaka na ponovno odlučivanje, moja je dužnost da kažem opet poneku riječ o tome. Moje je da govorim naglas, pa makar to nitko ne čuo… Ipak ih ima koji slušaju i čuju, napisao je na fb-u Goran Aleksić, zastupnik stranke Snaga.

Ranije danas objasnio je o čemu se zapravo radi.

Nemam običaj opaljivati rafale od objava, ali jednostavnmo sam užasno frustriran činjenicom da suci Visokog prekršajnog suda gaze obvezno-pravne temelje hrvatskoga i EU prava.

Naime, prihvaćajući žalbe banaka – što se događa nakon odluke Usuda da se odbacuje ocjena ustavnosti prekršajnih odredaba ZPK-a, vraćajući prvostupanjske presude protiv banaka natrag na prvi stupanj, objašnjavajući između redova da je bilo dovoljno da banke s dužnicima definiraju parametre prije 1. siječnja 2014. – ti suci čine sljedeće:

1. Pokušavaju legalizirati nedopuštenu praksu banaka da jednostrano definiraju kamate odnosno cijenu kredita.

2. Legaliziranjem jednostranog ponašanja banaka u dvostranim ugovorima, suci krše obvezno-pravne temelje iz Zakona o obveznim odnosima – koji kažu da je ugovor očitovanje volja dviju ugovornih strana.

3. Osim toga dopuštaju ono što nije dopušteno ZOO-om, a nije dopušteno u ugovorima o kreditu bez pisanog ugovaranja bilo što riješavati, a posebice nije dopušteno na takav način određivati kamatu, a kamata je cijena, što je i VTS i VS u svojim presudama već presudio.

4. Opći uvjeti banaka vrijede samo ako su bili poznati u trenutku ugovaranja kredita, kasnije se moraju sve izmjene ugovoriti – i u tome dijelu VPS-suci između redova povlađuju bankama.

5. Konačno, u prekršajnim odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju piše “da će se kaznom od 80.000 kn do 200.000 kn kazniti vjerovnik:

– ako protivno odredbama članka 11.a stavka 5. ovoga Zakona za postojeće ugovore o kreditu u kojima nisu definirani parametri i njihove uzročno-posljedične veze ne ugovori s dužnikom parametar, i to jednu od sljedećih varijabli: EURIBOR, LIBOR, NRS, prinos na Trezorske zapise Ministarstva financija ili prosječnu kamatnu stopu na depozite građana u odnosnoj valuti te fiksni dio kamatne stope i razdoblja promjene kamatnih stopa…”; Dakle, “za ugovore o kreditu u kojima nisu definirani”, a ne za kredite u kojima nisu definirani. Pa jel treba sucima prevoditelj da shvate da bi nešto u ugovoru bilo definirano, da se onda to nešto mora i ugovoriti u ugovoru, a ne definirati izvan ugovora pa onda smatrati da je definirano u ugovoru. Jadna li nam majka… UH… baš sam LJUT! Nije samo onaj pravnik u HNB-u problem, problem je značajno veći.

Ustavni sud i EU sud su potvrdili da su prekršajne odredbe primjenjive.

Međutim, suci VPS-a izgleda misle da nije tako.

E pa gospodo suci, ako presude budu oslobađajuće u korist banaka, bit će ustavnih tužbi. Neće to tako završiti!
Na kraju, po potrebi, i EU sud!, objavio je Aleksić.

Analiza: Kako je Sud Europske unije otvorio hrvatskoj državi put za debelo kažnjavanje banaka

VIDEO Goran Aleksić: pravnik HNB-a postavlja se kao odvjetnik banaka, uistinu sramota!

Facebook Komentari